Artikel från Utrikesdepartementet

Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd – vecka 4

Publicerad

Veckans arbete i säkerhetsrådet har återigen inkluderat både på förhand inplanerade möten och extrainkallade möten som arrangeras med kort varsel. Mot bakgrund av rådets uppdrag att upprätthålla internationell fred och säkerhet är det naturligt att möten ibland sammankallas med kort framförhållning som en reaktion på händelser i omvärlden. Säkerhetsrådets hantering av Gambia under januari (se tidigare veckobrev) är i detta avseende ett exempel på framgångsrik krishantering i nära samarbete med regionala ansträngningar.

Rådet erhöll också denna vecka en uppdatering om utvecklingen i Gambia. För att säkerställa en fortsatt fredlig utveckling är det viktigt att det internationella samfundet upprätthåller ett engagemang i frågan. Vid sidan av rådet handlar det om att överväga hur andra delar av FN-systemet i samarbete med Gambia och regionen ska kunna ge ett adekvat konfliktförebyggande stöd.

I måndags hade rådet slutna konsultationer om Sydsudan och FN:s insats i landet, UNMISS. Rådet var enigt i att uppmana parterna att upphöra med de stridigheter som pågår och att säkerställa det humanitära tillträdet. Generalsekreterare Antonio Guterres har gjort Sydsudan till en av hans prioriteringar. Positivt är att rådet nu kunde ställa sig bakom generalsekreterarens engagemang för en stärkt fredsprocess som inkluderar tre komponenter: 1) förebyggande av en försämring av säkerhetssituationen 2) utplacering av en sedan tidigare beslutad regional skyddsstyrka och fullt genomförande av det mandat som UNMISS har 3) en hållbar och inklusive politisk process.

Efter mötet om Sydsudan diskuterade rådet i måndags Cypern och FN:s insats UNFICYP. Rådet uppmanade samfällt parterna att upprätthålla momentum i förhandlingarna efter de framsteg som skett under de senaste månaderna. Under veckan har också rådet förlängt mandatet för UNFICYP. Det blev en så kallad teknisk förlängning, vilket innebär att insatsen förlängts utan revideringar i mandatet. Efter en eventuell överenskommelse mellan parterna kommer det att bli aktuellt att se över vilken roll och uppgift UNFICYP då ska ha.

Vid sidan av resolutionen om UNFICYP har rådet denna vecka också antagit en resolution om Centralfrikanska republiken. Rådet förlängde och uppdaterade den sedan tidigare befintliga sanktionsregimen. Sverige lyckades i samarbete med ett par andra medlemmar i rådet få gehör för att införa sexuellt och genderrelaterat våld som ett nytt och separat listningskriterium.

I onsdags hölls extrainsatta diskussioner under punkten "övriga frågor" mot bakgrund av israeliska tillkännagivanden om nya bosättningar. Att detta kunde ske så nära inpå Israels besked visade på rådets fortsatta och starka engagemang i frågan. FN:s säkerhetsråd bekräftade i resolution 2334 den 23 december 2016 att israeliska bosättningar utgör en flagrant kränkning av folkrätten, och upprepade i resolutionen sitt krav att Israel omedelbart och fullständigt skulle upphöra med alla bosättningsaktiviteter.

I torsdags avhandlade rådet Syrien och Jemen i två separata möten. Fokus var på den humanitära situationen. Rådet kunde i båda fallen enas om ett antal gemensamma budskap vilka lästes upp för media efter mötet (se länkar nedan). Att rådet fortsatt kunde uppvisa viss enighet om Syrien var viktigt.

I samband med mötet i torsdags blev det också klart att Sverige tillsammans med Egypten och Japan fått ansvaret att vara så kallad "pennhållare" i fråga om rådets hantering av den humanitära dimensionen av krisen i Syrien. Detta är ett informellt uppdrag som innebär att vi är ansvariga att ta fram utkast på uttalanden och beslut, men kan också sägas innebära ett generellt åtagande att vara särskilt aktiva i denna fråga. Den absolut majoriteten av "pennhållaruppdrag" innehas av de permanenta länderna, varför vårt uppdrag också är en viktig del i våra ansträngningar att stärka de icke-permanenta ländernas roll i rådet.

Olof Skoog om Jemen

Olof Skoog om Syrien

I fredags hölls ett viktigt möte om Somalia. Rådet kunde, som många gånger tidigare i denna fråga, uppvisa enighet. Utöver fördömanden av de attacker som genomförts under veckan av al shabaab kom diskussionerna att fokusera på landets pågående valprocess som ska kulminera med val av president den 8 februari.

På svenskt initiativ deltog en företrädare för en somalisk kvinnorättsorganisation, Asha Gelle, för att briefa rådet. Liksom rådet i sin helhet välkomnade hon de viktiga framsteg som skett genom valprocessen vad gäller kvinnors representation i parlamentet. För att säkerställa landvinningarna efterlyste Gelle ett förändrat regelverk inför valen 2020 som skulle reservera 30% av platserna i parlamentet för kvinnor. Vid sidan av FN-representanter och Asha Gelle deltog också Afrikanska unionen (AU) på mötet för att ge regionens perspektiv på utvecklingen i Somalia och AUs insats AMISOM.

Veckan avslutades med extrainsatta överläggningar under punkten "övriga frågor" om FN:s insats i Västsahara, MINURSO. Diskussionen fokuserade på genomförandet av rådets resolution 2285 om återupprättande av MINURSO:s fulla funktionalitet, som antogs efter att Marocko i mars 2016 beslutat att utvisa ett antal personer i FN-insatsen.

Olof Skoog om antagande av resolution om CAR, överläggningar om Somalia respektive Västsahara

Vid sidan av möten i rådets kammare kan nämnas att det extrainsatta truppbidragarmötet om Mali, som Sverige tagit initiativ till, genomfördes i fredags (se också veckobrev 3).

På onsdag lämnar Sverige över ordförandeskapet i rådet till Ukraina. Sverige kommer att ansvara för ett ordförandeskap till under sitt medlemskap i säkerhetsrådet, sannolikt i juni 2018. Nästa veckobrev kommer att inkludera en summering av januari månad och Sveriges första ordförandeskap.