Foto: Åke E:son Lindman

Sverige och FN

Förenta nationerna utgör en central arena för Sveriges arbete med de globala utmaningarna. Genom FN bidrar Sverige till att förebygga konflikter, stödja fredsansträngningar, främja återuppbyggnaden av konfliktdrabbade stater, samt verka för nedrustning och ickespridning. FN utgör också en viktig kanal för Sveriges humanitära arbete och för våra ansträngningar för att bekämpa fattigdom, främja en hållbar utveckling och bekämpa klimatförändringarna. Stärkandet av folkrätten och främjandet av de mänskliga rättigheterna och jämställdhetsfrågorna är andra prioriterade områden för Sverige i FN.

De tre pelarna i FN - fred och säkerhet, utveckling och mänskliga rättigheter - hänger tätt samman och är ömsesidigt beroende. Det går inte att nå framsteg inom ett av dessa områden utan att de andra två också stärks.

Ansvariga statsråd
Margot Wallström
Isabella Lövin
Ansvariga departement
Utrikes­departementet

Sverige och FN

 • Sverige i FN:s säkerhetsråd

  Efter att ha röstats in i FN:s säkerhetsråd med stor marginal satt Sverige under 2017 och 2018 som icke-permanent medlem i säkerhetsrådet. Sverige har som principfast medlem i FN:s säkerhetsråd tagit avstamp i ”bottenplattan”: folkrätt, mänskliga rättigheter, jämställdhet och ett humanitärt perspektiv. Den svenska arbetsmetoden har varit inlyssnande, kreativ och aktiv diplomati med ambitionen att nå resultat.

Sveriges prioriteringar i FN

Sverige har ett brett engagemang i FN och verkar aktivt för att stärka dess kapacitet på olika områden, exempelvis inom konfliktförebyggande, fredsfrämjande och fredsbyggande, samt inom främjande av jämställdhet och kvinnors rättigheter.

Sveriges engagemang i FN

FN bildades 1945 och Sverige blev medlem i organisationen året därpå. Sedan dess har ett aktivt engagemang i FN varit en självklar del i svensk utrikespolitik. Sverige är en av de största bidragsgivarna till FN och ett av de få länder som uppfyller FN:s biståndsmål om 0,7 procent av BNI.

Sverige och FN i siffror

Sverige är en av de större bidragsgivarna till FN-systemet. Vår andel av budgeten uppgår till cirka en procent och utöver detta ger Sverige varje år omfattande frivilliga bidrag till FN:s fackorgan, utvecklingssamarbete och humanitära insatser.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 378 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida
 • Sverige i FN:s säkerhetsråd – vecka 45

  Irina Schoulgin Nyoni, ambassadör och biträdande myndighetschef, talar inför FN:s säkerhetsråd

  Veckan som gick i säkerhetsrådet: Libyen/sanktioner, Somalia och Eritrea/sanktioner, Somalia/sjöröveri, Syrien/kemvapen, Bosnien och Hercegovina/EUFOR ALTHEA, briefing om polisiärt arbete i FN-insatser, Arriamöte om skydd av miljön i väpnad konflikt, Libyen/UNSMIL, Nordkorea/sanktioner, öppen debatt om multilateralism och FN:s roll. Rådets arbetsgrupp för barn och väpnad konflikt (CAAC) besökte Sydsudan.

  Sverige i FN:s säkerhetsråd – vecka 45
 • Sverige i FN:s säkerhetsråd – vecka 44

  Kinas FN-ambassadör Ma Zhaoxu i säkerhetsrådet

  Förra veckan i säkerhetsrådet: Syrien, Sudan-Sydsudan/UNISFA, Cypern, Libanon/resolution 1559, Ukraina, Västsahara/MINURSO, Libyen/ICC. Antagande av arbetsprogrammet för november.

  Sverige i FN:s säkerhetsråd – vecka 44
 • Strategi för Sveriges samarbete med FN:s barnfond (Unicef) 2018–2022

  Denna strategi ska ligga till grund för svenskt samarbete med FN:s barnfond (United Nations Children’s Fund, Unicef) för perioden 2018–2022.

  Strategi för Sveriges samarbete med FN:s barnfond (Unicef) 2018–2022
 • Sverige i FN:s säkerhetsråd – vecka 43

  Åhörarna i FN: säkerhetsråd den 25 oktober 2018

  Veckan som gick i säkerhetsrådet: Darfur/UNAMID, CAR/MINUSCA, humanitära situationen i Jemen, ICJ, Myanmar, öppna debatten om WPS, Syrien/pol. Pressuttalande om Afghanistan. Arriamöten om sexuellt våld i konflikt samt vatten och säkerhet.

  Sverige i FN:s säkerhetsråd – vecka 43
 • Sverige pekas ut som globalt föregångsland i kemikaliearbetet i ny FN-rapport

  Måndag den 22 oktober presenterade FN:s särskilde rapportör för mänskliga rättigheter och kemikalier, Baskut Tuncak, sin första rapport till FN:s generalförsamling vid ett event i New York. Miljöminister Karolina Skog inledningstalade vid lanseringen och fortsätter att uppmärksamma världen på behovet av ett globalt avtal för kemikalier och avfall.

  Sverige pekas ut som globalt föregångsland i kemikaliearbetet i ny FN-rapport
 • Sverige i FN:s säkerhetsråd - vecka 42

  Staffan de Mistura lutar sig fram för att tala i mikrofonen.

  Veckan som gick i säkerhetsrådet: naturresurser och konflikt, Golanhöjderna/UNDOF, Syrien i det politiska spåret inklusive EU8-uttalande, fredsprocessen i Mellanöstern, Mali/MINUSMA, Arriamöte om afrikanskt fredsinitiativ. Pressuttalanden om Afghanistan respektive Mali.

  Sverige i FN:s säkerhetsråd - vecka 42
 • Margot Wallström deltar i FN-möten om kvinnor, fred och säkerhet

  Utrikesminister Margot Wallström besöker 23–26 oktober New York för att delta i FN:s säkerhetsråds årliga debatt om resolution 1325 om kvinnor fred och säkerhet.

  Margot Wallström deltar i FN-möten om kvinnor, fred och säkerhet
 • Sveriges arbete med global hälsa – för genomförandet av Agenda 2030

  Agenda 2030 ger oss en ny möjlighet att påverka och medverka till att hälsosituationen för människor i Sverige och globalt förbättras. Genom ett globalt agerande skapar vi förutsättningar för en positiv utveckling i vårt eget land men vi bidrar och tar ansvar också för en positiv utveckling i världen i stort. Dokumentet Sveriges arbete med global hälsa syftar till att samla och konsolidera befintliga strategier, prioriteringar och policys för att tydliggöra en gemensam agenda och skapa förutsättningar för förbättrad kommunikation, ökad samverkan och ytterst en större effekt av det svenska agerandet

  Sveriges arbete med global hälsa – för genomförandet av Agenda 2030
 • Sverige i FN:s säkerhetsråd - vecka 41

  Sacha Sergio Llorentty Solíz talar till FN:s säkerhetsråd.

  Veckan som gick i säkerhetsrådet: Syrien/kemvapenspåret, Colombia, Sudan/Sydsudan, DRK/MONUSCO, Västsahara/MINURSO och Syrien.

  Sverige i FN:s säkerhetsråd - vecka 41
 • Sverige i FN:s säkerhetsråd – vecka 40

  Omröstning med handuppräckning i FN:s säkerhetsråd.

  Veckan i säkerhetsrådet: Antagande av arbetsprogram för oktober månad, Libyen/EUNAVFOR MED, antiterrorism, Demokratiska republiken Kongo/ebola, Sudan/sanktioner samt rådsresa till Demokratiska republiken Kongo.

  Sverige i FN:s säkerhetsråd – vecka 40