Sverige och Nato

Här samlas information om regeringens arbete med Sveriges ansökan om Natomedlemskap.

  • Sveriges väg in i Nato

    Presskonferens 5 juli 2022
    Den 5 juli 2022 höll Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg en presskonferens i Natos högkvarter i Bryssel tillsammans med Sverige och Finlands utrikesministrar. Dessförinnan undertecknade samtliga Natoländer anslutningsprotokollen för Sverige och Finland, vilket möjliggör svenskt och finskt medlemskap i Nato. Foto: Nato

    Den 16 maj 2022 fattade regeringen, med ett brett stöd i riksdagen, beslut om att ansöka om medlemskap i Nato. Den 5 juli 2022 undertecknade samtliga Natoländer anslutningsprotokollet för Sverige, vilket möjliggör svenskt medlemskap i Nato.

    Här samlas information om regeringens arbete med Sveriges ansökan om Natomedlemskap.

Om Nato

Nato är en internationell politisk organisation och försvarsallians med 30 medlemsstater i Europa och Nordamerika, som har ömsesidiga försvarsförpliktelser gentemot varandra och en gemensam försvarsplanering.

Ett försämrat säkerhetspolitiskt läge – konsekvenser för Sverige

Beslutet om att ansöka om medlemskap föregicks av en rapport (Ds 2022:7) från den arbetsgrupp som regeringen den 16 mars beslutade att tillsätta för att genomföra överläggningar om det förändrade säkerhetspolitiska läget till följd av Rysslands aggression mot Ukraina.

Innehåll om Sverige och Nato