Artikel från Statsrådsberedningen

Hans Dahlgren om Sveriges EU-ordförandeskap

Publicerad

Nedräkning pågår. Den 1 januari 2023 tar Sverige över som ordförande i EU:s ministerråd. Se EU-minister Hans Dahlgren förklara vad ett ordförandeskap innebär för Sverige.

Sveriges ordförandeskap i EU:s ministerråd

  • Sverige är ordförande 1 januari–30 juni 2023.
  • Sverige kommer leda mötena i rådet och företräda rådet i förbindelser med övriga EU-institutioner.
  • Sverige kommer leda över 2 000 möten, varav cirka 150 är informella möten och konferenser som äger rum i Sverige.
  • EU:s gemensamma intresse är i fokus, men det kommer också finnas möjlighet att lyfta svenska prioriteringar och visa upp det som är unikt med Sverige.