Artikel från Statsrådsberedningen

Övergripande inriktning för Sveriges ordförandeskap i EU:s ministerråd 2023

Publicerad Uppdaterad

På allmänna rådets möte den 14 december godkände EU-ministrarna den övergripande inriktningen för Frankrikes, Tjeckiens och Sveriges ordförandeskap i rådet – det så kallade 18-månadersprogrammet. Ordförandetrion tar över vid årsskiftet och Sverige kommer att leda arbetet i rådet mellan den 1 januari och 30 juni 2023.

 • Tre personer står framför tre olika länders flaggor med var sitt dokument i händerna.

  EU-minister Hans Dahlgren tillsammans med sina franska och tjeckiska kollegor Clément Beaune och Milena Hrdinková under ett möte i Bryssel om 18-månadersprogrammet.

  Foto: Government of the Czech Republic

 • Personer sitter i möte runt ett stort runt bord

  Runda bordssamtal vid mötet i Allmänna rådet det 14 december 2021.

  Foto: European Union

 • EU-minister Hans Dahlgren

  EU-minister Hans Dahlgren.

  Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

– Jag ser fram emot ett nära samarbete med Frankrike och Tjeckien som är ordförande under 2022. Det är så vi lägger grunden för ett framgångsrikt svenskt ordförandeskap våren 2023, säger EU-minister Hans Dahlgren.

Ordförandeskapen, som roterar var sjätte månad, ska arbeta i hela unionens intresse och har att hantera de frågor som är aktuella i rådet just då. Det gemensamma 18-månadersprogrammet ska bidra till kontinuitet i rådets arbete och underlätta för länderna i trion att kunna stötta och biträda varandra. Programmet är ett inriktningsdokument som innehåller de frågor som kommer att hanteras i rådet av den inkommande trion. Strukturen följer de fyra huvudprioriteringarna i den strategiska dagordningen som antogs av Europeiska rådet 2019 och som ska vägleda institutionernas arbete under den innevarande lagstiftningsperioden som sträcker sig till 2024.

Ett år till Sveriges ordförandeskap

– Den 1 januari 2023 tar Sverige över som ordförande i ministerrådet. Den viktigaste uppgiften är att driva EU:s dagordning framåt och att leverera beslut som är till nytta för EU:s medborgare, säger EU-minister Hans Dahlgren.

Sverige ska leda förhandlingarna på ett professionellt, effektivt och opartiskt sätt i EU:s gemensamma intresse.

– Det är viktigt hur ett ordförandeskap leder förhandlingarna. Alla ska få komma till tals och vi ska lyssna lika mycket på alla medlemsländer, säger EU-minister Hans Dahlgren.

Det finns också ett visst utrymme att sätta en nationell prägel på agendan, till exempel genom de prioriteringar och det sexmånadersprogram som varje ordförandeland tar fram. Dessa kommer att presenteras strax före att det svenska ordförandeskapet inleds.

Rådets ordförandeskap fram till 2023

- Frankrike: januari–juni 2022
- Tjeckien: juli–december 2022
- Sverige: januari–juni 2023

EU:s strategiska dagordning

EU:s strategiska dagordning antogs av Europeiska rådet i juni 2019. Dagordningen innehåller prioriterade områden för EU:s åtgärder och fokus för perioden 2019–2024. Den anger de områden som ska styra Europeiska rådets arbete och ge vägledning för andra EU-institutioners arbetsprogram, inklusive ministerrådet.

Den strategiska dagordningen fokuserar på fyra huvudprioriteringar:
- Skydda medborgarna och friheterna.
- Utveckla en stark och kraftfull ekonomisk bas.
- Bygga ett klimatneutralt, grönt, rättvis och socialt Europa.
- Främja Europas intressen och värden i ett globalt sammanhang.