Sveriges miljömål
Regeringskansliet

Sveriges miljömål

Miljömålen är den gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet. De 16 målen som riksdagen beslutat ger en struktur för miljöarbetet som Sverige bedriver nationellt, inom EU och internationellt. Centrala myndigheter, länsstyrelser, kommuner och näringsliv har alla viktiga roller i arbetet med att genomföra åtgärder. Naturvårdsverket har det samordnade ansvaret för genomförandet.

Ansvariga statsråd
Karolina Skog
Ansvariga departement
Miljö- och energi­departementet

Krafttag för Sveriges miljömål

Ansvarig myndighet

Genvägar

Regeringens miljömålsarbete

Regeringskansliet

Utveckla politiken

Miljömålsberedningen är en parlamentarisk beredning som på uppdrag från regeringen tar fram förslag till hur miljökvalitetsmålen kan nås i bred samverkan med samhällets aktörer.

Regeringskansliet

Stärka genomförandet

För att stärka genomförandet av miljöpolitiken och öka takten i arbetet med att nå miljömålen har regeringen inrättat ett Miljömålsråd.

Regeringskansliet

Främja näringslivets miljöarbete

Företagens miljöarbete är avgörande för att miljökvalitetsmålen ska kunna nås. Regeringen har därför tillsatt en nationell miljömålssamordnare för att synliggöra, driva på och ta tillvara näringslivets miljöarbete.

Om Sveriges miljömålssystem

Målen för miljöpolitiken

Miljömålen ger en tydlig struktur för miljöarbetets genomförande och uppföljning. Målen ger en långsiktlig signal till hela samhället om vad regering och riksdag vill uppnå.

Miljömålen ett gemensamt ansvar

Myndigheter, länsstyrelser, kommuner och näringsliv har alla viktiga roller i arbetet med att genomföra åtgärder.

Internationellt arbete är avgörande

Dagens miljöutmaningar är till stora delar gränsöverskridandet och flera miljökvalitetsmål kan inte lösas inom Sveriges gränser. Genom att driva en aktiv politik inom EU och internationellt ökar förutsättningarna för att nå miljökvalitetsmålen.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 52 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida