Foto: Kaihsu Tai, commons.wikimedia.org CC BY-SA (https:creativecommons.orglicensesby-sa3.0)

Sveriges ordförandeskap i OSSE

Den 1 januari 2021 tog Sverige över ordförandeklubban i OSSE. Uppdraget är ett uttryck för svenskt ansvarstagande för OSSE men också för multilateralism, fred och för upprätthållandet av den europeiska säkerhetsordningen.

Ansvariga statsråd
Ann Linde
Ansvariga departement
Utrikes­departementet

Om Sveriges ordförandeskap i OSSE 2021

Länk till OSSE:s hemsida

Sveriges OSSE-delegation i Wien

Petra Lärke
Petra Lärke, ambassadör och chef för Sekretariatet för Sveriges OSSE-ordförandeskap 2021 Regeringskansliet/Sara Brynedal

Petra Lärke utsedd till chef för sekretariatet för Sveriges OSSE-ordförandeskap

Regeringen beslutade den 27 februari att utse Petra Lärke till chef för sekretariatet som ska leda och planera Sveriges ordförandeskap i OSSE 2021. Hon tillträder 2 mars 2020.

Foto: Regeringskansliet/Klara Linder

Strategi för internationell civil krishantering och fredsfrämjande 2020–2023

Sveriges deltagande i internationell krishantering och fredsfrämjande verksamhet bidrar till att upprätthålla och stärka den regelbaserade världsordningen och är en prioritet i Sveriges nationella säkerhetsstrategi (SB2017/00106–1). Utgångspunkten för Sveriges engagemang är att säkerhet byggs bäst i samverkan och partnerskap med andra.

Foto: International Alert

En feministisk utrikespolitik

Jämställdhet mellan kvinnor och män utgör en grundläggande målsättning för svensk utrikespolitik. Uppfyllandet av kvinnors och flickors grundläggande mänskliga rättigheter utgör såväl en skyldighet inom ramen för internationella åtaganden som en förutsättning för att nå Sveriges bredare utrikespolitiska mål om fred, säkerhet och hållbar utveckling.

Innehåll om Sveriges ordförandeskap i OSSE

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 29 träffar.