Foto: Kaihsu Tai, commons.wikimedia.org CC BY-SA (https:creativecommons.orglicensesby-sa3.0)

Sveriges ordförandeskap i OSSE 2021

Den 1 januari 2021 tog Sverige över ordförandeklubban i OSSE. Uppdraget är ett uttryck för svenskt ansvarstagande för OSSE men också för multilateralism, fred och för upprätthållandet av den europeiska säkerhetsordningen.

Ansvariga statsråd
Ann Linde
Ansvariga departement
Utrikes­departementet

Om Sveriges ordförandeskap i OSSE 2021

 • Sverige har flyttat fram positionerna under ordförandeskapet i OSSE

  Det svenska ordförandeskapet i OSSE 2021 avslutas vid årsskiftet. I en tid med stora säkerhetspolitiska utmaningar har Sverige under året verkat för att öka organisationens relevans och flytta fram positionerna i för Sverige prioriterade frågor – som jämställdhet och klimat.

 • Anföranden av utrikesminister Ann Linde vid ministerrådsmötet i OSSE

  Utrikesminister Ann Lindes öppnings- och avslutningsanföranden vid OSSE:s ministerrådsmöte i Stockholm. Ta del av anförandena i sin helhet i nedan länkar (på engelska).

 • Viktiga resultat vid avslutande ministerrådsmöte i OSSE

  OSSE-ministerrådsmöte 2-3 december
  OSSE-ministerrådsmöte som hölls vid konferenscentret Scandinavian XPO i närheten av Arlanda 2-3 december 2021 Foto: flickr/osceorg

  Ett gemensamt beslut om samarbete för att hantera klimatförändringar är ett viktigt resultat från OSSE:s ministerrådsmöte i Stockholm den 2–3 december. Beslutet innebär att de deltagande staterna i organisationen stärker sina åtaganden i denna ödesfråga. Ministerrådsmötet är kulmen på det svenska ordförandeskapet i OSSE 2021 som avrundas till årsskiftet.

 • Utrikesministern bjuder in kollegor till Stockholm för OSSE:s ministerrådsmöte

  Den 2–3 december bjuder Ann Linde in 56 utrikesministerkollegor till Stockholm för att delta i OSSE:s årliga utrikesministermöte. Bland de inbjudna finns 56 utrikesministrar från Nordamerika, Europa och Centralasien, inklusive från Ryssland och USA. Mötet är kulmen på det svenska ordförandeskapet i OSSE 2021 som avslutas vid årsskiftet och hålls i en tid med stora säkerhetspolitiska utmaningar.

 • OSSE-ordförande Linde invigningstalade på ODIHR:s årsdag

  OSSE:s ordförande och Sveriges utrikesminister Ann Linde, invigningstalade vid 30-årsjubiléet för Kontoret för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter (ODIHR) i Warszawa den 14 oktober 2021.

 • Militärrådgivare från OSSE-länder besökte Sverige

  • Militärrådgivare från OSSE-länder besökte Sverige

   Besöket innefattade en halvdag på Försvarsmaktens högkvarter och en heldag på Livgardet i Kungsängen.

   Foto: Mona Olsson/Försvarsmakten

  • Militärrådgivare från OSSE-länder på besök i Sverige

   Besöket innefattade en halvdag på Försvarsmaktens högkvarter och en heldag på Livgardet i Kungsängen.

   Foto: Mona Olsson/Försvarsmakten

  Militärrådgivare och andra deltagare från totalt 33 av OSSE:s deltagande stater besökte den 30 september - 1 oktober Sverige för att diskutera OSSE:s militärpolitiska uppförandekod. Ett fokus var likabehandling av män och kvinnor i försvarsmakter och deltagarna fick bland annat insyn i verksamheten vid Nordic Center for Gender in Military Operations.

 • Sverige driver på för ekonomisk jämställdhet inom OSSE

  OSSE-podiet
  Utrikesminister Ann Linde och Ulrika Funered, ambassadör OSSE-delegation i Wien under mötet. Fotograf: Lubomír Kotek

  Sverige kommer under hösten att presentera ett förslag till beslut om kvinnors ekonomiska egenmakt inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE). Om samtliga OSSE:s 57 deltagande stater kan komma överens om beslutet skulle det bidra till att sätta fokus på kopplingen mellan kvinnors ekonomiska egenmakt och säkerhet.

 • Ann Linde talade inför den amerikanska Helsingforskommissionen

  OSSE:s ordförande, Sveriges utrikesminister Ann Linde, talade inför den amerikanska Helsingforskommissionen den 11 juni 2021. I sitt tal lyfte hon bland annat situationen för säkerhet och stabilitet, demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i OSSE-regionen.

 • OSSE:s ordförande Ann Lindes särskilda representanter träffas för att stärka arbete med konfliktlösning

  Utrikesminister Ann Linde stod idag, i sin roll som ordförande för Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE), värd för ett möte med sina särskilda och personliga representanter till de utdragna konflikterna i regionen. Under två dagar kommer representanterna träffas digitalt för att utbyta erfarenheter om konfliktlösning samt hur man kan göra dessa processer mer inkluderande.

 • Utrikesminister Ann Linde presenterade de svenska ordförandeskapets prioriteringar inför Europarådets ministerkommitté

  Ann Linde
  Utrikesminister Ann Linde Foto: Europarådet

  Utrikesminister Ann Linde besökte den 28 april Strasbourg i sin roll som ordförande för Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE, och höll bland annat ett anförande i Europarådets ministerkommitté om det svenska OSSE-ordförandeskapets prioriteringar. I talet lyfte hon hur Europarådet och OSSE:s arbete med mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer kompletterar varandra.

 • Utrikesminister Ann Linde presenterade OSSE:s prioriteringar inför FN:s säkerhetsråd

  Foto: Andreas Enbuske

  I sin roll som ordförande för Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) höll utrikesminister Ann Linde ett anförande inför FN:s säkerhetsråd den 10 mars 2021. I anförandet presenterade hon OSSE:s prioriteringar under det svenska ordförandeskapet. OSSE är världens största organisation för regional säkerhet och organisationen spelar en viktig roll i frågor som FN:s säkerhetsråd har på sin agenda.

 • OSSE:s ordförande Ann Linde lanserar referensråd för kvinnor, fred och säkerhet

  Foto: OSSE/Albanian MFA

  Utrikesminister Ann Linde lanserade den 26 februari 2021, i sin roll som ordförande för Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa (OSSE), ett internationellt referensråd för kvinnor, fred och säkerhet. Det nya referensrådet kommer att fylla en rådgivande funktion med syfte att stärka arbetet med Agendan för kvinnor, fred och säkerhet inom OSSE – en viktig fråga för Sverige som ordförande för organisationen under 2021.

 • Utrikesminister Ann Linde invigde året som ordförande i OSSE 2021

  Utrikesminister Ann Linde framför OSCE medlemmarnas flaggor
  Utrikesminister Ann Linde Regeringskansliet

  Det svenska ordförandeskapet i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) kommer under året att arbeta för att organisationens viktiga roll att bidra till säkerheten i regionen ska stärkas. För Sverige och alla andra deltagarstater utgör de åtaganden som ligger till grund för OSSE grundstenarna för vår gemensamma säkerhet. Det sade utrikesminister Ann Linde den 14 januari till OSSE:s permanenta råd.

 • Stärkt säkerhet och demokrati i Europa i fokus för Sveriges ordförandeskap i OSSE

  Foto: Kristian Pohl, Regeringskansliet

  Den 16 juli 2020 presenterades Sveriges prioriteringar inför ordförandeskapet i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) nästa år. Sveriges ordförandeskap kommer att präglas av arbetet för att stärka säkerheten och demokratin i Europa och vårt närområde, med fokus på mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer.

Länk till OSSE:s hemsida

Sveriges OSSE-delegation i Wien

Petra Lärke
Petra Lärke, ambassadör och chef för Sekretariatet för Sveriges OSSE-ordförandeskap 2021 Regeringskansliet/Sara Brynedal

Petra Lärke utsedd till chef för sekretariatet för Sveriges OSSE-ordförandeskap

Regeringen beslutade den 27 februari att utse Petra Lärke till chef för sekretariatet som ska leda och planera Sveriges ordförandeskap i OSSE 2021. Hon tillträder 2 mars 2020.

Foto: Regeringskansliet/Klara Linder

Strategi för internationell civil krishantering och fredsfrämjande 2020–2023

Sveriges deltagande i internationell krishantering och fredsfrämjande verksamhet bidrar till att upprätthålla och stärka den regelbaserade världsordningen och är en prioritet i Sveriges nationella säkerhetsstrategi (SB2017/00106–1). Utgångspunkten för Sveriges engagemang är att säkerhet byggs bäst i samverkan och partnerskap med andra.

Foto: International Alert

En feministisk utrikespolitik

Jämställdhet mellan kvinnor och män utgör en grundläggande målsättning för svensk utrikespolitik. Uppfyllandet av kvinnors och flickors grundläggande mänskliga rättigheter utgör såväl en skyldighet inom ramen för internationella åtaganden som en förutsättning för att nå Sveriges bredare utrikespolitiska mål om fred, säkerhet och hållbar utveckling.

Innehåll om Sveriges ordförandeskap i OSSE

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 43 träffar.