Tillitsreformen

Tillitsreformen syftar till att utveckla formerna för den statliga styrningen genom att balansera behovet av kontroll med förtroende för medarbetarnas verksamhetsnära kunskap och erfarenhet. Reformen är ett led i regeringens arbete för att skapa mer effektiva offentliga verksamheter samt större nytta för medborgarna.

Ansvariga statsråd
Lena Micko
Ansvariga departement
Finans­departementet

En god förvaltningskultur i staten

Statskontoret främjar och samordnar arbetet för en god förvaltningskultur i staten. Fokus i arbetet ligger på ledarskapets betydelse och rollen som statstjänsteman.

Regeringens tillitsdelegation

Tillitsreformen är en prioriterad process för det offentliga Sverige. Regeringen vill med reformen utveckla en tillitsbaserad styrning med fokus på medarbetarnas kunskap. Som ett led i denna process har en delegation inrättats som ska arbeta för ökad tillit i styrningen av den offentliga sektorn och välfärdstjänsterna. Den 28 mars 2019 beslutades att Christina Forsberg är ny ordförande för delegationen. Dessförinnan leddes den av Laura Hartman.

Civilministern tog emot Tillitsdelegationens betänkande om styrning i välfärden

I samband med överlämningen bjöd Ardalan Shekarabi och Tillitsdelegationen in till ett seminarium för att presentera och diskutera betänkandets slutsatser, förslag och rekommendationer.

Innehåll om Tillitsreformen

Prenumerera

Totalt 35 träffar.