Yrkesintroduktionsanställningar (YA-jobb)

Regeringen ser yrkesintroduktionsanställningar (YA-jobb) som en viktig del i en ordnad generationsväxling. Arbetsgivare som anställer unga i åldern 15–24 år inom ramen för yrkesintroduktionsavtal kan, sedan januari 2014, få ekonomiskt stöd för detta.

Foto: Maskot/Folio

För att öka kunskapen om yrkesintroduktionsavtal och främja användningen av yrkesintroduktionsanställningar har regeringen avsatt medel för särskilda informationsinsatser. Regeringen har beslutat att arbetsmarknadsminister Ylva Johansson har rätt att bevilja stödet efter ansökan från organisationer och andra parter. Syftet med insatserna är att bidra till att fler unga får möjlighet till anställning.

Yrkesintroduktionsavtal

Inom ett antal avtalsområden har fack och arbetsgivare tecknat avtal som ska göra övergången från skola till arbetsliv enklare och samtidigt säkra arbetsgivarnas långsiktiga kompetensförsörjning, så kallade yrkesintroduktionsavtal. En del av arbetstiden används för utbildning och handledning. Samlad erfarenhet visar att en kombination mellan arbete och utbildning/handledning är ett bra sätt för unga att komma in på arbetsmarknaden.