Ett interaktivt toppmöte

Det sociala toppmötet kommer att främja ett dynamiskt utbyte och bygga på ett interaktivt format som kombinerar plenarsammanträden med diskussioner i mindre format. Delar av mötet kommer att webbsändas, så att medborgare i hela Europa får möjlighet att följa diskussionerna.

Förutom stats- och regeringschefer är drygt 30 olika organisationer och aktörer inbjudna att delta på toppmötet. Inbjudan som skickades ut i dagarna har bland annat gått till de andra 27 stats- och regeringschefer i EU. Ordförande i Europeiska rådet Donald Tusk och ordförande i Europaparlamentet Antonio Tajani är också inbjudna.

De svenska arbetsmarknadsparterna – Svenskt Näringsliv, Arbetsgivarverket, SKL, LO, Saco och TCO, samt Företagarna inbjuds att medverka liksom de europeiska arbetsmarknadsparterna, då ett gott samarbete mellan arbetstagarorganisationer och arbetsgivarorganisationer är centralt för att förbättra arbetsmarknaden och villkoren för denna.

Andra aktörer från civilsamhället som har bjudits in är Social Platform som representant för många olika organisationer från civilsamhället i EU och European Youth Forum som representerar ett stort antal ungdomsorganisationer inom EU. Likaså har företrädare för Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommitén bjudits in. Övriga inbjudna är bland annat ILO, Europarådet och Eurofound.
Alla inbjuds att delta aktivt och bidra till diskussionen med egna erfarenheter och reflektioner.

Mötet kommer att webbsändas

Då stora delar av mötet kommer att webbsändas, ges medborgare runt om i Europa en möjlighet att följa diskussionerna som handlar om frågor som berör medborgarna i deras vardag, så som möjligheter att hitta nya jobb, säkerställande av goda arbetsplatser och tillgång till kompetensutveckling.