Tre år in i mandatperioden

Regeringen har konsekvent i tre år satt ansvarsfulla investeringar i samhällsbygget före orättvisa skattesänkningar. Det har gett resultat. Sverige har den högsta sysselsättningen på 25 år. 200 000 fler har ett jobb och 100 000 fler har anställts i välfärden. Skolan har fler anställda och ökande kunskapsresultat och förskolan har mindre barngrupper. Sverige tar internationellt ledarskap för klimatet och vår klimatpolitik rankas nu som överlägset bäst i EU. Stora underskott har vänts till överskott.

Hittills i mandatperioden – ett urval åtgärder på nio områden

Mikael Damberg inne på en fabrik.
Regeringen bedriver en aktiv näringspolitik för att skapa bättre förutsättningar för fler företag att utveckla nya produkter, växa och exportera. Här besöker Närings- och innovationsminister Mikael Damberg Acreos testfabrik PEA-M i Norrköping. Foto: Gabriel Wernstedt / Regeringskansliet

Jobb

Regeringens mål är att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020. Den svenska arbetsmarknaden utvecklas nu starkt. Antalet sysselsatta har ökat med över 200 000 sedan regeringen tillträdde 2014 och ungdomsarbetslösheten är den lägsta sedan 2003. En majoritet av de nya jobben har skapats i privat sektor.

Gustav Fridolin och elever som räcker upp handen i ett klassrum.
Elever ska få rätt stöd i rätt tid. Att alla elever får de bästa förutsättningarna att lära sig läsa, skriva och räkna är avgörande för att varje elev också ska kunna tillgodogöra sig kunskaper i skolans alla ämnen. Här besöker utbildningsminister Gustav Fridolin Grönkullaskolan i Sundbyberg för att ta emot utredningen om en läsa-skriva-räkna-garanti. Foto: Ninni Andersson / Regeringskansliet

Skola

Alla barn har rätt till en bra start i livet. Regeringen har sedan början av mandatperioden gjort stora investeringar i skolan. För 2017 är satsningarna uppe i mer än 11 miljarder kronor. Tre år in i mandatperioden har detta resulterat i 20 000 fler anställda i skolan, högre personaltäthet i förskoleklass och lågstadiet, de minsta barngrupperna i förskolan på 25 år, höjda löner och en bättre arbetsmiljö för fler lärare.

Isabella Lövin cyklar i regnet
Cyklande ministrar. Klimatklivet är en av regeringens viktigaste satsningar för att få igång klimatåtgärder över hela landet. Idag finns klimatklivsprojekt i Sveriges samtliga län inom alltifrån biogas, laddpunkter för elbilar och cykelvägar. Isabella Lövin är minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister. Foto: Ninni Andersson / Regeringskansliet

Klimat

Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer och regeringen genomför nu de största klimat- och miljösatsningarna i modern tid. Tre år in i mandatperioden har det resulterat i att ett klimatpolitiskt ramverk införts, transportsektorn ställer om från fossilt till hållbara bränslen och elektrifiering, och stora investeringar görs i förnybar energi och energieffektivisering.

Annika Strandhäll tillsammans med medarbetare på företaget
Socialminister Annika Strandhäll besöker textilserviceföretaget TvNo i Norrköping som arbetat långsiktigt för att minska sjukfrånvaron. Foto: Regeringskansliet

Välfärd

Satsningar på välfärd bygger ett jämlikt och jämställt Sverige. Sjukvården och omsorgen ska vara modern, jämlik och tillgänglig och finnas där när du behöver den. Sedan regeringen tillträdde 2014 har den största permanenta välfärdssatsningen på decennier genomförts. 100 000 fler personer har anställts i välfärden.

Peter Eriksson  på en byggarbetsplats
Sedan regeringen tillträdde 2014 har den största statliga bostadssatsningen på 20 år genomförts. Här besöker bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson stadsdelen Rosendal i Uppsala. Foto: Cecilia Tollefeldt /Regeringskansliet

Boende

Nu har byggandet tagit fart. Sedan regeringen tillträdde 2014 har den största statliga bostadssatsningen på 20 år genomförts och i år förväntas fler hyresrätter än bostadsrätter byggas. Bostadsbyggandet är uppe på rekordnivåer. I år påbörjas byggnation av över 70 000 bostäder, nivåer som inte setts sedan miljonprogrammets dagar.

Magdalena Andersson håller i budgeten
Regeringens ekonomiska politik ska öka välståndet generellt och samtidigt utjämna klyftorna i samhället. Här är finansminister Magdalena Andersson på förra årets budgetpromenad till riksdagen med regeringens höstbudget. Foto: Ninni Andersson / Regeringskansliet

Ekonomi

Svensk ekonomi är i en styrkeposition. Sedan regeringen tillträdde 2014 har stora underskott vänts till överskott samtidigt som angelägna investeringar gjorts i jobb, skola och klimat. Tillväxten ökar, sysselsättningen stiger och arbetslösheten sjunker. Välfärden har stärkts med nästan 30 miljarder kronor och skatten för pensionärer har sänkts.

Ylva Johansson pratar med en man i en verkstad
Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson på besök på Utbildning Nord i Övertorneå. Utbildning Nord anordnar yrkesutbildning inom bland annat teknik, bygg och hantverk och genomför också validering av yrkeskompetens. Foto: Pär Skoglund/Regeringskansliet

Migration och etablering

Sedan regeringen tillträdde 2014 har många insatser gjorts för att klara flyktingmottagandet och nyanländas etablering i Sverige samt för att upprätthålla reglerad invandring och värna asylrätten. Regeringen arbetar också för en jämnare fördelning av flyktingar inom EU och för att EU:s framtida asylsystem ska vara rättssäkert och värna asylrätten.

Stefan Löfven skakar hand med poliser
Sedan regeringen tillträdde har stora satsningar på polisen gjorts. Här tackar statsminister Stefan Löfven poliser för deras insats i samband med terrordådet på Drottninggatan i Stockholm den 7 april 2017. Foto: Ninni Andersson / Regeringskansliet

Trygghet och försvar

Människors trygghet och säkerhet är avgörande för att samhället ska hålla ihop. Sedan regeringen tillträdde 2014 har därför stora satsningar gjorts på polisen, det brottsförebyggande arbetet, terrorismbekämpning och mot organiserad brottslighet. Många insatser genomförs också inom det militära och civila försvaret.

Karolina Skog ute i skogen
Miljöminister Karolina Skog besöker Jämtland för att ta del av resultat av regeringens satsningar på värdefull natur. Foto: Claes Ahlström/Länsstyrelsen Jämtland

Miljö

Sedan regeringen tillträdde 2014 har miljöbudgeten varit den största i svensk historia. Ökade investeringar har gjorts i gång-, cykel och kollektivtrafik och i skötsel och skydd av värdefull natur. Stora satsningar har också gjorts för en bättre havsmiljö, med fokus på att minska mängden plast i våra hav.