Boende – tre år in i mandatperioden

Nu har byggandet tagit fart. Sedan regeringen tillträdde 2014 har den största statliga bostadssatsningen på 20 år genomförts och i år förväntas fler hyresrätter än bostadsrätter byggas. Bostadsbyggandet är uppe på rekordnivåer. I år påbörjas byggnation av över 70 000 bostäder, nivåer som inte setts sedan miljonprogrammets dagar.

Peter Eriksson  på en byggarbetsplats
Sedan regeringen tillträdde 2014 har den största statliga bostadssatsningen på 20 år genomförts. Här besöker bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson stadsdelen Rosendal i Uppsala. Foto: Cecilia Tollefeldt /Regeringskansliet

Trots den stora bostadssatsningen konstaterar tre av fyra kommuner att det fattas bostäder på tre års sikt. Att bygga nytt är därför en del av lösningen. Samtidigt måste de bostäder som redan finns tas om hand, till exempel med energieffektiviseringar och renoveringar. För att klara detta satsar regeringen sex miljarder kronor årligen på bostäder. Satsningen innebär bland annat att kommuner får stöd att planera för fler bostäder.

Sommaren 2016 presenterade regeringen 22 förslag för att det ska bli enklare, snabbare och billigare att bygga. Förslagen är nu genomförda eller på väg att genomföras.

Hittills under mandatperioden – några av regeringens satsningar för fler bostäder

Ett investeringsstöd för att öka nybyggnationen av små, klimatsmarta hyresrätter med rimliga hyror.

Pressmeddelande: Regeringen satsar 3,2 miljarder per år på fler hyresrätter

Stöd till att bygga äldrebostäder.

Pressmeddelande: Nytt investeringsstöd för fler äldreboenden

Slopat tak för uppskov på inbetalning av skatt för den som säljer sin bostad. Detta ökar rörligheten på bostadsmarknaden.

Pressmeddelande: Ändrade uppskovsregler vid bostadsförsäljning för ökad rörlighet på bostadsmarknaden

Stöd till att renovera och energieffektivisera miljonprogramsområden.

Pressmeddelande: En miljard kronor till upprustning av bostäder i utvalda områden

Stöd för att sanera mark där det kan byggas bostäder.

Artikel: Stöd som ska gynna ökat bostadsbyggande  

Ändringar i plan- och bygglagen för att göra planprocessen mer effektiv.

Proposition: Fler steg för en effektivare plan- och bygglag

Särskild reglering om tidsbegränsade bygglov för byggnader för bostadsändamål.

Proposition: Tidsbegränsade bygglov för bostäder

Bonus till de kommuner som bygger bostäder och tar emot nyanlända.

Pressmeddelande: 111 kommuner tar del av miljardbonus för bostadsbyggande

Tre år in i mandatperioden – genvägar

Tre år in i mandatperioden samlar regeringen de viktigaste reformerna och initiativen inom olika områden.

Mer om boende och byggande