Jobb – tre år in i mandatperioden

Regeringens mål är att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020. Den svenska arbetsmarknaden utvecklas nu starkt. Antalet sysselsatta har ökat med över 200 000 sedan regeringen tillträdde 2014 och ungdomsarbetslösheten är den lägsta sedan 2003. En majoritet av de nya jobben har skapats i privat sektor. Andelen personer som är beroende av sjukförsäkring, sjukpension, arbetslöshetsförsäkring, etableringsersättning eller försörjningsstöd är det lägsta sedan början av 90-talet.

Mikael Damberg inne på en fabrik.
Regeringen bedriver en aktiv näringspolitik för att skapa bättre förutsättningar för fler företag att utveckla nya produkter, växa och exportera. Här besöker Närings- och innovationsminister Mikael Damberg Acreos testfabrik PEA-M i Norrköping. Foto: Gabriel Wernstedt / Regeringskansliet

Kollektivavtalens ställning har stärkts. Taket i a-kassan har höjts och ny lagstiftning ger visstidsanställda ett starkare skydd.

I många sektorer råder idag stor arbetskraftsbrist. För att fler ska kunna ta de lediga jobben satsar regeringen stort på kompetenshöjande insatser. 70 000 nya utbildningsplatser, rätt till komvux och studiestartsstöd är några exempel. Regeringen bedriver en aktiv näringspolitik för att skapa bättre förutsättningar för fler företag att utveckla nya produkter, växa och exportera. RUT-avdraget har utvidgats.

Fler jobb – några av regeringens insatser hittills under mandatperioden

En av regeringens viktigaste frågor är att bekämpa ungdomsarbetslösheten

Tillsammans för unga i jobb

Regeringens satsar inom arbetsmarknads- och utbildningsområdet för att klara de framtida utmaningarna vad gäller matchning och kompetensförsörjning.

Kompetens för Sverige

Ett nytt kunskapslyft ska ge fler människor möjlighet att ta del av utbildning.

Kunskapslyftet

Fler företag ska kunna få nedsatt arbetsgivaravgift när de anställer sin första medarbetare.

Pressmeddelande: Regeringen gör det lättare att anställa första medarbetaren

Snabbspår för nyanlända med erfarenhet eller utbildning inom ett bristyrke eller av företagande.

Snabbspår - snabbare etablering av nyanlända
Pressmeddelande: Regeringen lanserar snabbspår för företagare

Regeringen har en aktiv arbetsmarknadspolitik och har presenterat åtgärder för förbättrade resultat hos Arbetsförmedlingen

Pressmeddelande: Åtgärder för förbättrade resultat hos Arbetsförmedlingen

För personer som står längst ifrån arbetsmarknaden satsar regeringen bland annat på yrkesutbildning inom bristyrken, studiemotiverande kurs vid folkhögskola och extratjänster.

Regeringens samlade insatser för långtidsarbetslösa:

Tillbaka till jobb

Alla ska ha möjlighet att utvecklas och stärkas i arbetslivet. Därför ska lönestöden för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga förtydligas och förstärkas.

Artikel: Tydliga och förstärkta lönestöd

Regeringen har gjort flera förändringar för att förbättra arbetslöshetsförsäkringen.

En bättre arbetslöshetsförsäkring

Regeringen stärker kollektivavtalens ställning – lex Laval rivs upp.

Regeringen föreslår nya utstationeringsregler – lex Laval rivs upp

Arbetsmiljöstrategin pekar ut en riktning för arbetet under åren 2016-2020.

En arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet

Lagändringar för skärpta åtgärder mot missbruk av visstidsanställningar har genomförts.

Pressmeddelande: Regeringen föreslår skärpta åtgärder mot missbruk av visstidsanställningar

Sverige ska vara världsledande inom modern och hållbar industriell produktion. 43 av 45 åtgärder för att stärka svensk industris konkurrenskraft är avprickade och de sista två på väg mot regeringsbeslut.

Smart industri

Regeringen stärker test- och demonstrationsverksamhet i Sverige. Sverige ska vara ett naturligt val för utländska investerare och stimulera innovation på flera nivåer.

Pressmeddelande: Svenska Testbäddar ska locka nya investeringar till Sverige

70 miljoner kronor till utveckling av nya material från skogen

Regeringen arbetar strategiskt för immateriella tillgångar – en nyckel till tillväxt, nya jobb, rikt kulturutbud och trygga konsumenter.

Artikel: Immateriella värden bygger Sveriges välstånd

Tre år in i mandatperioden – genvägar

Tre år in i mandatperioden samlar regeringen de viktigaste reformerna och initiativen inom olika områden.