En äldre man och äldre kvinna med personal mellan sig
Foto:Folio

Trygghet och livskvalitet för äldre

En av regeringens viktigaste uppgifter är att öka tryggheten och förbättra för de äldre. Sverige ska vara ett bra land att åldras i.
Regeringen har börjat ett långsiktigt förändringsarbete för att anpassa äldreomsorgen till den demografiska och tekniska utvecklingen.

För att bibehålla en äldreomsorg av god kvalitet måste tillgången till personal med rätt kompetens säkras. Äldre ska kunna leva ett gott och aktivt liv efter arbetslivet och har rätt till långsiktigt tryggare och högre framtida pensioner.

Aktuellt inom Trygghet och livskvalitet för äldre

Kvinna står med armarna i kors utomhus.
Socialminister Lena Hallengren Foto:Ninni Andersson/Regeringskansliet

Webbfilm: För att utveckla välfärden behövs ett starkt samhälle

Socialminister Lena Hallengren berättar om sitt ansvarsområde, sina prioriteringar och de utmaningar som väntar under mandatperioden.

En äldre kvinna vid Ipaden får en kopp kaffe av en yngra man
Foto: Folio Foto: Folio

Framtidens äldreomsorg

Regeringen redogör i skrivelsen Framtidens äldreomsorg – en nationell kvalitetsplan för sin syn på äldreomsorgen i Sverige. I skrivelsen redovisas hur regeringen har börjat ett långsiktigt förändringsarbete för att anpassa äldreomsorgen till den demografiska och tekniska utvecklingen. För att bibehålla en äldreomsorg av god kvalitet måste tillgången till personal med rätt kompetens säkras. I skrivelsen anges vilka områden som regeringen anser bör prioriteras under kommande mandatperiod.

Äldre kvinna på en strand
Foto: Pernille Tofte

Hållbara pensioner

Regeringen vill att pensionerna ska höjas. Regeringen och pensionsgruppen föreslår därför ett antal åtgärder på pensionsområdet i propositioner som lämnats till riksdagen den 28 maj. I pensionsgruppen ingår regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet samt Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna.

Innehåll om Trygghet och god kvalitet för äldre.

Prenumerera

Totalt 6 träffar.