Ungdomspolitik

Ungdomspolitiken är sektorsövergripande och omfattar alla de beslut och åtgärder som påverkar villkoren för ungdomar inom en rad olika områden som arbete, boende, utbildning, hälsa, fritid, kultur och inflytande.

Ansvariga för ungdomspolitik

Ansvarigt statsråd

Amanda Lind, kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna
Amanda Lind Kultur- och demokrati­minister samt ­minister med ansvar för idrottsfrågorna

Ansvarigt departement

Aktuellt om ungdomspolitik

 • Ungdomar som aktörer i demokratin

  Foto: Regeringskansliet

  När ungdomsministrarna mötes i Bryssel den 22 maj innehöll dagordningen bland annat en diskussion om hur viktigt det är att motivera ungdomar att delta i demokratiska val.

 • Amanda Lind mötte Ungdomspolitiska rådet

  Amanda Lind sitter i mitten vid kortsidan av ett långt konferensbord. Vid sidorna sitter deltagare från olika organisationer.
  Ungdomspolitiska rådet fungerar som ett forum för diskussion och samråd om aktuella frågor inom ungdomspolitiken. Foto: Marianne Andersson/Regeringskansliet

  Målet för ungdomspolitiken är att alla ungdomar mellan 13 och 25 ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. Amanda Lind är kulturminister, demokratiminister, idrottsminister och även ungdomsminister. Det var i rollen som ungdomsminister som hon bjöd in Ungdomspolitiska rådet till ett dialogmöte den 9 maj.

Innehåll om ungdomspolitik

Prenumerera

Totalt 171 träffar.