Utrikes- och säkerhetspolitik

Utrikespolitiken handlar om Sveriges förbindelser med och politik gentemot andra länder. Att förebygga risker och hot är en viktig del av säkerhetspolitiken som är en del av utrikespolitiken. Den svenska politiken förs i direkta förbindelser med andra länder men också genom exempelvis EU och FN. Samarbetet bygger på folkrätten, som består av alla internationella avtal och bestämmelser som reglerar hur stater och andra internationella aktörer ska samarbeta och hur de får och inte får agera gentemot varandra.

Ansvariga för utrikes- och säkerhetspolitik

Ansvarigt statsråd

Tobias Billström
Tobias Billström Utrikes­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om utrikes- och säkerhetspolitik

 • Sveriges anslutning till Nato godkänd av riksdagen

  Den 22 mars godkände riksdagen regeringens proposition om Sveriges medlemskap i Nato. När alla medlemsstater har ratificerat ansökan kan Sverige bli medlem i Nato.

 • Sveriges stöd till jordbävningsdrabbade i Turkiet och Syrien

  Flygplan
  Sverige har skickat materiel och räddningspersonal till Turkiet. Foto: Jonas Holmberg/Försvarsmakten

  Med anledning av den mycket svåra humanitära situationen till följd av jordbävningarna som drabbat Turkiet och Syrien bidrar Sverige med humanitärt stöd samt bistår med experter och materiel till de drabbade områdena.

  Måndag den 20 mars anordnade det svenska ordförandeskapet i EU tillsammans med Europeiska kommissionen en givarkonferens till stöd för de jordbävningsdrabbade i Turkiet och Syrien. På konferensen presenterade Sverige ett sammanlagt svenskt stöd på 500 miljoner kronor. Totalt samlades ca 78 miljarder kronor in under konferensen.

Illustration: Regeringskansliet

Ett år sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina

Den 24 februari 2023 var det ett år sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Sverige har sedan dess bidragit med humanitärt, militärt och civilt stöd till Ukraina. Sedan regeringens tillträde har det militära stödet till Ukraina mer än tredubblats. Tillsammans med EU har Sverige under året i flera omgångar fattat beslut om omfattande sanktioner mot Ryssland. Sverige kommer fortsätta stödja Ukraina, så länge det behövs.

Billström står i talarstolen i riksdagen
Den 15 februari presenterade utrikesminister Tobias Billström regeringens utrikespolitiska deklaration i riksdagen. Utrikesdeklarationen sammanfattar regeringens utrikespolitiska prioriteringar för 2023. Foto: Anders Löwdin/Riksdagen

Regeringens utrikesdeklaration 2023

Utrikesminister Tobias Billström presenterade regeringens utrikespolitiska deklaration i riksdagen. Årets utrikesdeklaration är Tobias Billströms första som utrikesminister.

En hand som gör segertecknet under en demonstration
Regeringen fördömer kraftfullt iranska myndigheters våld mot fredliga demonstranter. Foto: TT

Sverige stödjer det iranska folkets krav på mänskliga rättigheter

Sverige och övriga EU har uttryckt ett tydligt stöd för de iranier, inte minst de kvinnor och flickor, som fredligt demonstrerar för sina mänskliga rättigheter. Sverige har både enskilt och gemensamt i EU fördömt det övervåld som iranska myndigheter använt mot demonstranterna, samt krävt att de som är skyldiga till Mahsa Jina Aminis död hålls ansvariga.

Foto: UN Photo

Sveriges förbindelser med omvärlden

Sverige har en lång tradition av aktiv utrikespolitik, med omfattande och nära bilateralt och multilateralt samarbete, såväl i vår del av världen som globalt. Här kan du läsa mer om Sveriges samarbete med omvärlden.

Innehåll om utrikes- och säkerhetspolitik

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 3318 träffar.