Sanktioner mot talibanerna i Afghanistan

Beskrivning av sanktionerna

Frysning av tillgångar

Personer och enheter som omfattas av sanktionerna får sina tillgångar frysta. Berörda finns listade i beslutets bilagor, se EU:s sanktionskarta och EUR-Lex via länkar nedan. Det innebär att det är förbjudet att göra penningmedel och ekonomiska resurser tillgängliga för dem. Vissa undantag av exempelvis humanitära skäl kan efter medgivande av sanktionskommittén beviljas av de myndigheter i EU-länderna som utsetts till att hantera sådana förfrågningar.

Reserestriktioner

Det råder reserestriktioner i form av förbud för inresa och transitering för personer som omfattas av sanktionerna (se ovan nämnda bilaga). Vissa undantagsmöjligheter finns.

Vapenembargo

Det är förbjudet att direkt eller indirekt leverera vapen och annan militär materiel eller paramilitär utrustning till de personer och enheter som omfattas av sanktionerna (se ovan nämnda bilaga) och att tillhandahålla teknisk assistans eller utbildning relaterad till sådan materiel.

Relevanta EU-dokument

EU:s sanktioner mot talibanerna infördes genom rådsbeslut 2011/486/GUSP och i de unionsrättsliga delarna av EU-förordning 753/2011.

Vänligen se EU:s sanktionskarta och EUR-lex (länkar nedan) för uppdaterad information om gällande rättsakter.

Ansvariga svenska myndigheter

Reserestriktionerna tillämpas av Migrationsverket och Sveriges utlandsmyndigheter.

Försäkringskassan kan bevilja undantag från frysning av tillgångar, dock inte vad gäller rutinmässig förvaltning (se Finansinspektionen).

Finansinspektionen tar emot uppgifter om frysta konton samt kan bevilja undantag från frysning av tillgångar vad gäller rutinmässig förvaltning.

Länkar till de aktuella myndigheterna finns längre ner på sidan.

Bakgrund till sanktionerna

FN-sanktioner mot talibanerna i Afghanistan har funnits sedan år 1999 genom en gemensam sanktionsregim mot terrorister som också riktades mot Osama Bin Laden och anhängare till Al-Qaida.

Sommaren 2011, genom resolution 1988 (2011), beslutade FN:s säkerhetsråd, med hänsyn till den fortsatt dåliga säkerhetssituationen i Afghanistan men också till att vissa av talibanerna avsvurit sig kontakterna med Al-Qaida, att bryta ut sanktionerna mot talibanerna ur denna gemensamma regim och upprätta en separat sanktionsregim avseende talibanerna och Afghanistan. Sanktionstyperna är dock desamma som tidigare. Vid delningen av sanktionsregimen förde FN helt enkelt över de talibananknutna delarna av listan över vilka som är föremål för sanktionerna till de nya Afghanistansanktionerna. EU genomför löpande dessa FN-beslutade sanktioner och förändringar i dem, inklusive uppdelningen 2011 och senare uppdateringar.

Mer information finns på sidan om sanktioner mot terrorism.

Sanktioner mot terrorism

Kontakt