Sanktioner mot Guinea (Conakry)

Beskrivning av sanktionerna

Reserestriktioner

EU:s medlemsstater ska vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra inresa till eller transitering genom EU för personer som har identifierats av den internationella undersökningskommission som ansvariga för händelserna i Guinea den 28 september 2009 och personer som är associerade med dem reser in till eller transiterar genom deras territorier.

Frysning av tillgångar

Alla penningmedel och ekonomiska resurser som tillhör, ägs m.m. av personer som har identifierats av den internationella undersökningskommission som ansvariga för händelserna i Guinea den 28 september 2009 och fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som är associerade med dem ska frysas.

Relevanta EU-dokument

Sanktionerna infördes genom rådsbeslut 2010/638/GUSP av den 25 oktober 2010.

Länkar till de aktuella dokumenten finns längre ner på sidan. Vänligen se EU Sanctions Map och EUR-Lex (länkar nedan) för uppdaterad information om gällande rättsakter.

Ansvariga svenska myndigheter

Ansvariga för tillämpningen av reserestriktionerna är Migrationsverket och Sveriges utlandsmyndigheter.

Uppgifter om frysta konton lämnas till Finansinspektionen.

Dispenser från frysning av tillgångar kan beviljas av Försäkringskassan.

Länkar till de aktuella myndigheterna finns längre ner på sidan.

Ansvariga svenska myndigheter

Ansvariga för tillämpningen av reserestriktionerna är Migrationsverket och Sveriges utlandsmyndigheter.

Uppgifter om frysta konton lämnas till Finansinspektionen.

Dispenser från frysning av tillgångar kan beviljas av Försäkringskassan.

Länkar till de aktuella myndigheterna finns längre ner på sidan.

Bakgrund till sanktionerna

I slutet av år 2008 avled Guineas president Lansana Conté som suttit vid makten sedan år 1984. Militären tog makten genom en kupp ledd av kapten Moussa Dadis Camara. Kuppen fördömdes av det internationella samfundet. Afrikanska unionen (AU) suspenderade Guineas medlemskap i väntan på författningsenligt styre av landet och den västafrikanska samarbetsorganisationen ECOWAS meddelade att Guinea tills vidare inte fick delta i organisationens möten.

Ett ökat missnöje mot militärregimen ledde till omfattande protester den 28 september 2009 mot kuppledaren Camaras planer att ställa upp i presidentvalet. Säkerhetsstyrkor öppnade eld mot demonstranterna och uppskattningsvis dödades mer än 150 personer och mer än 1 250 personer skadades. Flera grova kränkningar av mänskliga rättigheter, såsom massvåldtäkter, ägde också rum. Händelserna fördömdes kraftigt av det internationella samfundet. Men anledning av händelseutvecklingen i Guinea beslutade EU i oktober 2009 att införa sanktioner mot Guinea. Mot bakgrund av den positiva utvecklingen i landet efter presidentvalet i november 2010, och det genomförda parlamentsvalet 2013, beslutade EU i april 2014 att avskaffa vapenembargot och embargot mot produkter som kan användas för internt förtryck.

 

Kontakt