Tillståndskrav för produkter med dubbla användningsområden (PDA)

Tillstånd krävs enligt artikel 3a i rådsförordning 267/2012 för export av produkter (eller därtill kopplade tjänster) som inte återfinns i någon av exportkontrollregimerna men som eventuellt anses kunna bidra till aktiviteter som står i strid med JCPOA. Ett antal andra krav ställs också upp. Undantag görs för export och därmed relaterade tjänster i relation till bland annat Fordow- och Arak-anläggningarna.

Motsvarande tillståndskrav ställs på import av produkter som inte återfinns i någon av exportkontrollregimerna men som eventuellt anses kunna bidra till aktiviteter som står i strid med JCPOA.

Behöriga myndigheter med ansvar för att handlägga tillståndsansökningar är Inspektionen för strategiska produkter och Strålsäkerhetsmyndigheten. Den senare ansvarar för vissa produkter av kärntekniskt slag samt tekniskt bistånd till sådana produkter.