Tillståndskrav för produkter med anknytning till kärnmaterial

Produkter (eller därtill kopplade tjänster) som återfinns i förteckningen som hålls av gruppen av länder som levererar kärnmaterial - exportkontrollregimen Nuclear Suppliers Group (NSG) -eller annars av en medlemsstat anses kunna bidra till aktiviteter som står i strid med JCPOA kräver ett godkännande av FN:s säkerhetsråd för att kunna exporteras till Iran. Det framgår av artikel 2a i rådsförordning 267/2012 . Ett antal särskilda krav som framgår av samma artikel ställs också på sådan export. Undantag görs under vissa omständigheter för teknologi eller tjänster som är relaterade till Fordow- eller Arak-anläggningarna.

Motsvarande krav ställs också på import av produkter som återfinns i NSG-listan liksom investeringar relaterade till del 1 av NSG-listan.

Huvudansvaret i Sverige för exportkontrollfrågor såvitt gäller NSG ligger hos Inspektionen för strategiska produkter. En del produkter av kärntekniskt slag hanteras dock av Strålsäkerhetsmyndigheten.