Tillståndskrav för viss programvara

Viss programvara för att integrera industriella processer får endast exporteras till Iran med tillstånd utfärdat av behörig myndighet. Detsamma gäller för tekniskt bistånd eller finansiering i relation till sådan export. Detta framgår av artikel 10d i rådsförordning 267/2012.

Förbud gäller för export som kan anses bidra till aktiviteter i strid med JCPOA, till Irans missilprogram eller till Iranian Revolutionary Guard Corps eller om export som kräver tillstånd inte har slutanvändargaranti.

Behörig myndighet med ansvar för att handlägga tillståndsansökningar är Inspektionen för strategiska produkter.