Tillståndskrav för vissa metaller

Ett förhandstillstånd utfärdat av behörig myndighet krävs för att sälja, leverera, överföra eller exportera grafit, råmetaller och icke slutligt förädlade metaller (som anges i rådsförordningen 2015/1861, i bilaga VIIB) till alla iranska personer, enheter eller organ eller för användning i Iran. Detsamma gäller för tekniskt bistånd eller finansiering i relation till sådan export. Detta framgår av artikel 15a i rådsförordning (EU) 2012/267 samt i ändringar från rådsförordning (EU) 2015/1861, paragraf 10.

Förbud gäller för export som kan anses bidra till aktiviteter i strid med JCPOA, bidra till Irans missilprogram eller bidra till Iranian Revolutionary Guard Corps eller om export som kräver tillstånd inte har slutanvändargaranti.

Behörig myndighet med ansvar för att handlägga tillståndsansökningar är Inspektionen för strategiska produkter.