Sanktioner mot Tunisien

Beskrivning av sanktionerna

Alla tillgångar och ekonomiska resurser som tillhör fysiska eller juridiska personer, enheter och organ som är ansvariga för förskingring av den tunisiska statens medel samt fysiska eller juridiska personer, enheter och organ som är associerade med dem ska frysas. Vidare får inga tillgångar eller ekonomiska resurser göras tillgängliga för dem. Undantag kan dock medges i vissa fall, till exempel av humanitära skäl. Vidare får frysta tillgångar frigöras i vissa fall vid verkställighet av dom m.m. för att underlätta återförande till den tunisiska staten.

Relevanta EU-dokument

Sanktionerna regleras genom rådsbeslut 2011/72/GUSP av den 31 januari 2011. Beslutet har kompletterats med rådets genomförandebeslut 2011/79/GUSP och rådsbeslut 2012/724/GUSP, som innehåller vissa ytterligare undantag från bestämmelserna om
frysning m.m.

Rådsbeslut 2011/72/GUSP har förlängts genom rådsbeslut 2012/50/GUSP, 2013/72/GUSP, 2014/49/GUSP, 2015/157/GUSP, 2016/119/GUSP, samt (GUSP) 2017/153, och gäller till och med den 31 januari 2018. I rådsbeslutet 2014/49 skedde ett nytryck av förteckningen vilka som är föremål för frysning av tillgångar. Rådsbesluten genomförs genom rådsförordningarna (EU) 101/2011, 1100/2012, 81/2014, 2015/147,2016/111 samt 2017/149.

Länkar till dokumenten finns längre ned på sidan.

Ansvariga svenska myndigheter

Regeringen har uppdragit åt Finansinspektionen och Försäkringskassan att vara behöriga myndigheter för prövning av olika frågor med anknytning till de restriktiva åtgärderna avseende Tunisien.

Försäkringskassan beviljar tillstånd till frigörande från frysning av tillgångar vad avser fysiska personer, dock inte för rutinmässig förvaltning (se Finansinspektionen).

Finansinspektionen mottar uppgifter om frysta konton och beviljar tillstånd till frigörande från frysning av tillgångar i frågor som rör rutinmässig förvaltning.

Länkar till de aktuella myndigheterna finns längre ner på sidan.

Bakgrund till sanktionerna

Tunisiens president Zine El Abidine Ben Ali och en rad ministrar tvingades avgå till följd av omfattande folkliga protester mot regimen i januari 2011. Tunisiska myndigheter vidtog därefter rättsliga åtgärder mot flera personer i den förra statsledningen samt deras närstående såsom misstänkta för förskingring av den tunisiska statens egendom och annan ekonomisk brottslighet. Mot bakgrund härav beslutade EU den 31 januari 2011 att införa riktade sanktioner, i form av frysning av tillgångar, mot personer i den tidigare statsledningen samt fysiska och juridiska personer med koppling till dessa personer. Sanktionerna har förlängts till och med den 31 januari 2018 och är föremål för löpande översyn.

Kontakt

Josefin Simonsson Brodén
Sanktionssamordnare, Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Josefin Simonsson Brodén