Vad regeringen gör med anledning av den senaste tidens händelser i Iran

Uppdaterad

Regeringen fördömer kraftfullt iranska myndigheters våld mot fredliga demonstranter. Sverige och övriga EU står bakom och har uttryckt ett tydligt stöd för de iranier, inte minst de kvinnor, som nu fredligt demonstrerar för sina mänskliga rättigheter.

EU har tydligt markerat mot det övervåld som iranska myndigheter brukat mot protesterna. Rätten till yttrande- och mötesfrihet måste respekteras fullt ut. Omständigheterna kring Mahsa Jina Aminis död måste också utredas och ansvariga ställas till svars. Detta har framförts av EU:s höge representant å alla 27 medlemsstaters vägnar, både i offentliga uttalanden och direkt i samtal med Iran.

EU har sedan 2011 sanktioner mot Iran med anledning av kränkningar av mänskliga rättigheter. I oktober beslutade EU om sanktioner mot personer som bär ett ansvar för våldet mot demonstranter och den 14 november antogs utökade sanktionslistningar. Sverige stödde aktivt denna process. Sanktioner har också införts med anledning av de iranska drönare som använts i det ryska anfallskriget mot Ukraina.

Sverige har stött initiativet till en specialsession i FN:s råd för mänskliga rättigheter den 24 november, som fokuserade på ansvarsutkrävande för våldet och övergreppen i Iran. Tillsammans med övriga EU ser Sverige kontinuerligt över de verktyg som finns för att bemöta den fortsatta utvecklingen i Iran.

Sverige tar kontinuerligt upp situationen för mänskliga rättigheter i bilaterala kontakter med Iran på olika nivåer. Sveriges syn på våldet och de allvarliga övergreppen i samband med protesterna har framförts i direkta samtal med iranska företrädare, inklusive på ministernivå. Utrikesdepartementet har kontakter med den iranska ambassadören då en mängd frågor tagits upp, inklusive den pågående händelseutvecklingen i Iran. Irans ambassad i Stockholm, liksom Sveriges ambassad i Teheran, är viktiga kanaler för att framföra budskap om hur Sverige ser på utvecklingen i Iran och för att fortsätta tillvarata svenska intressen.

Att tydligt kunna framföra Sveriges syn i direkta samtal är ett viktigt sätt att stödja det iranska folkets krav på mänskliga rättigheter och bidra med internationellt tryck.