Välfärdskommissionen

Välfärdskommissionens uppdrag går ut på att identifiera och analysera konkreta åtgärder för att stärka kommunsektorns förmåga att tillhandahålla välfärdstjänster av god kvalitet i framtiden. Kommissionen samlar företrädare för stat, kommuner, regioner och centrala arbetstagarorganisationer.

Ansvariga statsråd
Magdalena Andersson
Ansvariga departement
Finans­departementet
  • Välfärdskommissionen: 29 förslag för en starkare välfärd i hela Sverige

    Välfärden ska stärkas. Idag presenterar Välfärdskommissionen 29 åtgärdsförslag för att stärka kommunsektorns förmåga att erbjuda välfärdstjänster av god kvalitet i framtiden. Förslagen är en del av Välfärdskommissionens slutredovisning, som nu görs efter två års arbete.

Kontakt

Peter Andersson, Kanslichef
Kansliet för Välfärdskommissionen
peter.andersson@regeringskansliet.se

Illustration: Regeringskansliet

Välfärdskommissionens slutredovisning

Välfärdskommissionen har överlämnat sin slutredovisning till regeringen. Slutredovisningen innehåller 29 åtgärdsförslag för att stärka kommunsektorns förmåga att erbjuda välfärdstjänster av god kvalitet i framtiden.

Illustration: Regeringskansliet

Utformning och ledamöter

Välfärdskommissionen samlar företrädare för stat, kommuner, regioner och centrala arbetstagarorganisationer. Här finns korta presentationer av ledamöterna och information om hur kommissionen organiseras.

Illustration: Regeringskansliet

Uppdraget

Regeringen tillsatte Välfärdskommissionen 19 december 2019. Här kan du ta del av uppdraget och läsa mer om de prioriterade områdena som kommissionen ska arbeta med.

Innehåll om Välfärdskommissionen

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 25 träffar.