Välfärdskommissionen

Välfärdskommissionens uppdrag går ut på att identifiera och analysera konkreta åtgärder för att stärka kommunsektorns förmåga att tillhandahålla välfärdstjänster av god kvalitet i framtiden. Kommissionen samlar företrädare för stat, kommuner, regioner och centrala arbetstagarorganisationer.

Ansvariga statsråd
Magdalena Andersson
Ansvariga departement
Finans­departementet
  • Välfärdskommissionen enas om flera nya åtgärder på årets första möte

    Den 17 februari höll Välfärdskommissionen sitt första möte för i år. Det handlade om hur stat, kommuner och regioner kan hitta nya arbetssätt och metoder för att säkerställa att pengarna som går till välfärden används effektivt. Bakgrunden är bland annat att gapet mellan behov och tillgängliga resurser i välfärden väntas öka de kommande åren. Kommissionen enades om totalt sex åtgärdsförslag.

  • Välfärdens medarbetare i fokus på Välfärdskommissionens fjärde möte

    Bild från ett mötesrum när finansminster Magdalena Andersson och statsekreterare Emma Lennartsson har ett digitalt möte med Välfärdskommissionen
    Välfärdskommissionens fjärde möte hölls den 2 december 2020. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

    Välfärdskommissionen har i dag kommit överens om sex nya åtgärdsförslag som ska förbättra kompetensförsörjningen och arbetsmiljön i välfärden. Det innebär att Välfärdskommissionen nu har presenterat sammanlagt sexton förslag.

Kontakt

Peter Andersson, Kanslichef
Kansliet för Välfärdskommissionen
peter.andersson@regeringskansliet.se

Illustration: Regeringskansliet

Utformning och ledamöter

Välfärdskommissionen samlar företrädare för stat, kommuner, regioner och centrala arbetstagarorganisationer. Här finns korta presentationer av ledamöterna och information om hur kommissionen organiseras.

Illustration: Regeringskansliet

Uppdraget

Regeringen tillsatte Välfärdskommissionen 19 december 2019. Här kan du ta del av uppdraget och läsa mer om de prioriterade områdena som kommissionen ska arbeta med.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Nu startar Välfärdskommissionens arbete

Regeringens nybildade Välfärdskommission ska stärka kommunsektorns förmåga att tillhandahålla välfärdstjänster av god kvalité i framtiden. Den 4 februari samlades ledamöterna för ett första möte.

Innehåll om Välfärdskommissionen

Prenumerera

Totalt 16 träffar.