Välfärdskommissionen

Välfärdskommissionens uppdrag går ut på att identifiera och analysera konkreta åtgärder för att stärka kommunsektorns förmåga att tillhandahålla välfärdstjänster av god kvalitet i framtiden. Kommissionen samlar företrädare för stat, kommuner, regioner och centrala arbetstagarorganisationer.

Ansvariga statsråd
Magdalena Andersson
Ansvariga departement
Finans­departementet
  • Parterna i Välfärdskommissionen överens om avgörande förutsättningar för framtidens välfärd

    För att välfärden ska klara av sitt uppdrag i framtiden behöver välfärden ställa om men även rustas med mer resurser. Personalen i välfärden behöver bättre förutsättningar och samarbetet mellan staten och kommunsektorn behöver stärkas. Det konstaterar regeringens Välfärdskommission, som vid mötet den 20 maj enades om gemensamma ställningstaganden om framtidens behov i välfärden.

  • Här är förslagen som Välfärdskommissionen har presenterat hittills

    I februari 2020 höll Välfärdskommissionen sitt första möte. Sedan dess har sammanlagt 25 åtgärdsförslag presenterats av kommissionen som samlar företrädare för regeringen, SKR och centrala arbetstagarorganisationer.

Kontakt

Peter Andersson, Kanslichef
Kansliet för Välfärdskommissionen
peter.andersson@regeringskansliet.se

Illustration: Regeringskansliet

Utformning och ledamöter

Välfärdskommissionen samlar företrädare för stat, kommuner, regioner och centrala arbetstagarorganisationer. Här finns korta presentationer av ledamöterna och information om hur kommissionen organiseras.

Illustration: Regeringskansliet

Uppdraget

Regeringen tillsatte Välfärdskommissionen 19 december 2019. Här kan du ta del av uppdraget och läsa mer om de prioriterade områdena som kommissionen ska arbeta med.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Nu startar Välfärdskommissionens arbete

Regeringens nybildade Välfärdskommission ska stärka kommunsektorns förmåga att tillhandahålla välfärdstjänster av god kvalité i framtiden. Den 4 februari samlades ledamöterna för ett första möte.

Innehåll om Välfärdskommissionen

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 20 träffar.