Utformning och ledamöter

Publicerad

Välfärdskommissionen samlar företrädare för stat, kommuner, regioner och centrala arbetstagarorganisationer. Här finns korta presentationer av ledamöterna och information om hur kommissionen organiseras.

Välfärdskommissionen leds av statsminister Magdalena Andersson. Till kommissionen knyts en referensgrupp som består av representanter från Regeringskansliet och de berörda organisationerna. För att stödja kommissionen och referensgruppen har även ett kansli inrättats.

Välfärdskommissionens ledamöter

Statsminister Magdalena Andersson, ordförande
Statsminister Magdalena Andersson leder Välfärdskommissionens arbete.

Civilminister Ida Karkiainen
Ida Karkiainen är som civilminister ansvarig för frågor som rör bland annat kommuner och regioner, statlig förvaltning, statlig arbetsgivarpolitik och offentlig upphandling.

Socialminister Lena Hallengren
Lena Hallengren är ansvarig minister för frågor som rör folkhälsa och sjukvård samt socialtjänst, inklusive äldreomsorg.

Utbildningsminister Anna Ekström
Anna Ekström är som utbildningsminister ansvarig för frågor som rör högskola och forskning, utbildning för vuxna samt folkbildning.

Veronica Magnusson, TCO
Veronica Magnusson är förbundsordförande för Vision och ledamot i TCO:s styrelse. TCO är en partipolitiskt fristående centralorganisation som samlar 13 fackförbund. Vision ingår i TCO och är ett fackförbund med medlemmar som har jobb som stödjer välfärden. Medlemmarna arbetar också i Svenska kyrkan och frikyrkan.

Heike Erkers, Saco
Heike Erkers är andre vice ordförande i Sacos styrelse och förbundsordförande i Akademikerförbundet SSR. Saco är en partipolitiskt obunden facklig centralorganisation som driver akademikers frågor.

Malin Ragnegård, LO
Malin Ragnegård är förbundsordförande i Kommunal och ledamot i LO. LO samlar 15 fackförbund och samverkar med Socialdemokraterna och SSU. Kommunal ingår i LO och är ett fackförbund med medlemmar som arbetar med välfärd inom kommuner, landsting och privat sektor.

Anders Knape, SKR
Anders Knape (M) är ordförande i SKR. SKR är en politiskt styrd arbetsgivar- och intresseorganisation samt medlemsorganisation för alla kommuner och regioner. SKR:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet.

Anders Henriksson, SKR
Anders Henriksson (S) är 2:e vice ordförande i SKR.

*Den 11 mars 2021 klev Heidi Stensmyren (Saco) av uppdraget som ledamot i Välfärdskommissionen. Hon ersattes av Heike Erkers (Saco).

*Den 9 dec fattade regeringen beslut om förändringar i Välfärdskommissionens sammansättning. Malin Ragnegård och Ida Karkiainen förordnades och Tobias Baudin. Åsa Lindhagen och Lena Micko entledigades.