Utformning och ledamöter

Publicerad

Välfärdskommissionen samlar företrädare för stat, kommuner, regioner och centrala arbetstagarorganisationer. Här finns korta presentationer av ledamöterna och information om hur kommissionen organiseras.

 • Finansminister Magdalena Andersson.

  Finansminister Magdalena Andersson.

  Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

 • Civilminister Lena Micko

  Civilminister Lena Micko

  Foto: Ninni Andersson/ Regeringskansliet

 • Socialminister Lena Hallengren.

  Socialminister Lena Hallengren.

  Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

 • Åsa Lindhagen

  Åsa Lindhagen

  Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

 • Utbildningsminister Anna Ekström

  Utbildningsminister Anna Ekström

  Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

 • Veronica Magnusson, TCO.

  Foto: Vision

 • Heidi Stensmyren, Saco.

  Foto: Rickard L Eriksson

 • Tobias Baudin, LO.

  Foto: Kommunal

 • Anders Knape, Sverige Kommuner och Regioner.

  Anders Knape, Sverige Kommuner och Regioner.

  Foto: Hans Alm

 • Anders Henriksson, Sveriges Kommuner och Regioner

  Foto: Hans Alm

Välfärdskommissionen leds av finansministern. Till kommissionen knyts en referensgrupp som består av representanter från Regeringskansliet och de berörda organisationerna. För att stödja kommissionen och referensgruppen inrättas även ett kansli.

Välfärdskommissionens ledamöter

Finansminister Magdalena Andersson, ordförande
Finansminister Magdalena Andersson leder Välfärdskommissionens arbete.

Civilminister Lena Micko
Lena Micko är som civilminister ansvarig för frågor som rör bland annat kommuner och regioner, statlig förvaltning, statlig arbetsgivarpolitik och offentlig upphandling.

Socialminister Lena Hallengren
Lena Hallengren är ansvarig minister för frågor som rör folkhälsa och sjukvård samt socialtjänst, inklusive äldreomsorg.

Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen
Åsa Lindhagen är ansvarig minister för bland annat jämställdhetsfrågor, barns rättigheter och nyanländas etablering.

Utbildningsminister Anna Ekström
Anna Ekström är som utbildningsminister ansvarig för frågor som rör utbildning, både vad gäller vuxna och barn- och ungdomar, samt folkbildning.

Veronica Magnusson, TCO
Veronica Magnusson är förbundsordförande för Vision och ledamot i TCO:s styrelse. TCO är en partipolitiskt fristående centralorganisation som samlar 13 fackförbund. Vision ingår i TCO och är ett fackförbund med medlemmar som har jobb som stödjer välfärden. Medlemmarna arbetar också i Svenska kyrkan och frikyrkan.

Heidi Stensmyren, Saco
Heidi Stensmyren är ledamot i Sacos styrelse och ordförande i Sveriges läkarförbund. Saco är en partipolitiskt obunden facklig centralorganisation som driver akademikers frågor.

Tobias Baudin, LO
Tobias Baudin är förbundsordförande i Kommunal och ledamot i LO. LO samlar 15 fackförbund och samverkar med Socialdemokraterna och SSU. Kommunal ingår i LO och är ett fackförbund med medlemmar som arbetar med välfärd inom kommuner, landsting och privat sektor.

Anders Knape, SKR
Anders Knape (M) är ordförande i SKR. SKR är en politiskt styrd arbetsgivar- och intresseorganisation samt medlemsorganisation för alla kommuner och regioner. SKR:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet.

Anders Henriksson, SKR
Anders Henriksson (S) är 2:e vice ordförande i SKR.