Lena Hallengren i dialog med sjukvårdsregionerna

Uppdaterad

Sverige har stora geografiska avstånd, en befolkning som lever allt längre samtidigt som hälsan och vården i stor utsträckning påverkas av socioekonomiska faktorer. Många av regionerna och kommunerna som ansvarar för vården har tuffa prioriteringar att hantera. Samtidigt innebär digitaliseringen stora möjligheter.

Grafik: Regeringskansliet

Under 2020 besöker Lena Hallengren samtliga sex sjukvårdsregioner i konferensserien #vårdirörelse för att diskutera hur utmaningarna kan mötas tillsammans. Konferenserna planeras och genomförs ihop med respektive sjukvårdsregion.

#vårdirörelse ska ge regionerna och kommunerna inspiration och kraft att ta sig an utmaningar och är också ett tillfälle för regionerna att visa upp hur de planerar arbetet nu och under de närmsta åren. Målet är att skapa dialog och en gemensam bild av hur arbetet ska fortsätta framåt, för att få en tillgänglig, behovsbaserad och nära vård.

Turnéplanen har justerats med anledning av det pågående utbrottet av coronaviruset, nya datum för Uppsala/Örebro sjukvårdsregion och Stockholm/Gotland sjukvårdsregion kommer senare.

Turnéplan

Tisdag 10 mars Norra sjukvårdsregionen (Umeå)

Fredag 25 september Sydöstra sjukvårdsregionen (Linköping)

Fredag 16 oktober Västra sjukvårdsregionen (Göteborg)

Torsdag 26 november Södra sjukvårdsregionen (Lund)