Vård i rörelse börjar i norr

Publicerad

10 mars bjöd regeringen och Norra sjukvårdsregionen in till första konferensen i Vård i rörelse. Temat för konferensen var tillgänglighet och god och nära vård i glesbygd.

Foto: Linn Johansson/Region Västerbotten

Regeringen och sjukvårdsregionerna bjuder in till konferensserien Vård i rörelse, med start i norra sjukvårdsregionen där fokus är God och nära vård i ett glesbygdsperspektiv.

Syftet med konferenserna är att diskutera sjukvårdspolitiken och hur den bidrar till tillgänglighet, kontinuitet och jämlikhet i vården.

-Regeringen har lanserat flera stora reformer och satsningar för att förbättra tillgängligheten till en behovsbaserad och nära vård. För att satsningarna ska få så stor effekt som möjligt behövs nära och strategiska samtal mellan stat, region och kommun, säger Socialminister Lena Hallengren.

Vård i rörelse startar i Norra sjukvårdsregionen den 10 mars 2020 kl 10.00 – 13.30. Konferensen hålls i Bergasalen på Norrlands universitetssjukhus Umeå och direktsänds på regeringens webbplats.

Målgruppen för konferensen är regionernas regionråd, oppositionsråd, fackliga företrädare, patientorganisationer, kommunala representanter, hälso- och sjukvårdsdirektörer och andra ledningsfunktioner, sjukvårdspersonal och eventuellt övriga myndighetsföreträdare.