Foto: Johnér bildbyrå

Världsmiljödagen 2022

Sverige är värd för Världsmiljödagen den 5 juni 2022, i samarbete med FN:s miljöprogram Unep. Temat för dagen, Only One Earth eller En enda jord, fokuserar på vikten av att leva hållbart i samklang med naturen och på våra möjligheter att ställa om till en grönare livsstil, både genom politik och egna val. Världsmiljödagen innebär en också möjlighet att visa upp svenska lösningar och innovationer på miljöområdet.

Regeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att samordna aktiviteter i Sverige och att genomföra kommunikationsinsatser inför Världsmiljödagen. De ska skapa engagemang och sprida kunskap om Världsmiljödagen över hela landet. Många aktörer kommer att genomföra aktiviteter under eller i anslutning till Världsmiljödagen, exempelvis kommuner, museer, organisationer och företag.

Världsmiljödagen äger rum samma vecka som FN-mötet Stockholm+50. Det var vid Stockholmskonferensen 1972 som FN:s medlemsländer beslutade att instifta den årliga Världsmiljödagen 5 juni. Vid Stockholmskonferensen beslutade länderna även att FN:s miljöprogram Unep skulle bildas och de antog Stockholmsdeklarationen med principer för utveckling och miljöförvaltning. Stockholm+50 äger rum den 2-3 juni.

Grönare livsstilar i fokus när Sverige blir värd för Världsmiljödagen år 2022

Sverige blir värd för Världsmiljödagen den 5 juni 2022 tillsammans med FN:s miljöprogram Unep. Temat Only One Earth, Vår enda jord, ska lyfta fram möjligheterna att ställa om till hållbara och grönare livsstilar.

Naturvårdsverket samordnar Världsmiljödagen

År 2022 står Sverige värd för Världsmiljödagen. Nu har vi en unik möjlighet att visa, dela och sprida vårt svenska miljöarbete till en global publik. Naturvårdsverkets uppdrag är att samordna aktiviteter och stärka kommunikationsinsatser inför Världsmiljödagen 2022 i hela Sverige.

World Environment Day 2022

The human mind knows no boundaries. But our planet does. There is #OnlyOneEarth and protecting it is a global challenge and responsibility. We have less than ten years to make real change, so we need to scale up our action for the planet. We have the solutions, knowledge and technology to limite climate change and avoid ecological collapse.

Stockholm+50

I juni 2022 arrangerar FN högnivåmötet Stockholm+50 där Sverige står som värd, tillsammans med Kenya. Då är det femtio år sedan FN:s första miljökonferens ägde rum, Stockholmskonferensen 1972. Ambitionen med Stockholm+50 är att högtidlighålla 50-årsjubiléet, men också att bidra till att öka takten i omställningen mot hållbara och gröna samhällen, fler jobb och en miljö i balans för alla, där ingen lämnas utanför.

Innehåll om Världsmiljödagen

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 5 träffar.