Expo 2020 Paviljongen i Dubai.
Bild: Expo 2020 Dubai

Världsutställningen Expo 2020 i Dubai

Den 1 oktober 2021 slog portarna upp till världsutställningen Expo 2020 i Dubai, där uppemot 190 länder deltar under temat ”Connecting Minds – Creating the Future. Utställningen har tre områden: möjligheter, mobilitet och hållbarhet. Sveriges paviljong är i området hållbarhet.

Ansvariga departement
Utrikes­departementet
 • Blickarna riktades mot Sverige på världsutställningen Expo2020

  Hallberg och H.M. Konungen Expo2020
  Utrikeshandelsminister Anna Hallberg tillsammans med H.M. Konungen vid världsutställningen Expo2020 i Dubai. Foto: Sveriges Expo2020-sekretariat

  Med fokus på innovation, kunskap och hållbara samhällslösningar riktades den 15 december blickarna mot Sverige på världsutställningen Expo2020 i Dubai och firandet av Sveriges nationella dag.

 • Anna Hallberg deltar i världsutställningen Expo2020 i Dubai

  Anna Hallberg
  Utrikeshandelsminister Anna Hallberg Expo2020

  Den 13–16 december besöker utrikeshandelsminister Anna Hallberg Förenade arabemiraten och världsutställningen Expo2020 i Dubai tillsammans med en officiell delegation som leds av H.M. Konungen och där representanter från svenskt näringsliv, akademi, myndigheter och regioner ingår.

 • Sverige i fokus på världsutställningen Expo2020 i Dubai

  Sverige på Expo 2020
  Expo 2020 är regeringens enskilt största satsning inom export- och investeringsfrämjandet. Expo2020

  Innovation, kunskap och hållbara samhällslösningar i fokus under Sveriges vecka på världsutställningen Expo2020 i Dubai på temat Co-creation för innovation - Join Sweden to Pioneer the Possible! och den 15 december är det Sveriges nationella dag. Utrikeshandelsminister Anna Hallberg besöker världsutställningen tillsammans med en officiell delegation som leds av H.M. Konungen och en delegation med representanter från svenskt näringsliv, akademi, myndigheter, regioner och andra organisationer.

  I den svenska paviljongen the Forest, en klimatsmart byggnad helt byggd i trä, synliggörs svensk innovation och hållbara lösningar som hjälper världen att ställa om till en mer grön, rättvis och hållbar riktning. Här bjuds in till samarbete för att visa upp Sverige som en trovärdig och inspirerande ledare och affärspartner i den gröna omställningen.

 • Utrikeshandelsminister Anna Hallberg om Sveriges deltagande i Expo 2020

 • Världsutställningen i Dubai blir av

  Alessandro Ripellino Arkitekter/Studio Adrien Gardère/Luigi Pardo Architetti

  Tillsammans med näringslivet satsar regeringen på Sveriges deltagande i världsutställningen Expo 2020 i Dubai. Ett skyltfönster för svenska företag att visa upp sina hållbara och innovativa lösningar som hjälper världen att ställa om och som skapar arbetstillfällen hemma i Sverige. Därför har Sverige allt att vinna på att synas och ta plats på Expo i höst, skriver utrikeshandelsminister Anna Hallberg och Kommittén för Sveriges deltagande i världsutställningen i Dubai.

 • Hållbar paviljong

  Under hösten 2018 pågick en arkitekttävling där målsättningen var att utse ett vinnande förslag på konstruktion och design av den svenska paviljongen. En enhällig jury utsåg ”The Forest” av Alessandro Ripellino Arkitekter, Adrien Gardère Studio, Luigo Pardo Architetti till vinnare.

  Byggandet av den svenska träpaviljongen står klar våren 2021. Den 18 meter höga byggnaden ger ett mäktigt intryck. Paviljongen är byggd helt i trä. Paviljongens träkonstruktion och innanmäte innehåller många nya innovativa, smarta och hållbara lösningar. Träbyggnaden i sig innebär avsevärt minskade koldioxidutsläpp i jämförelse med traditionell byggteknik. Den svenska paviljongen är placerad i hållbarhetsdistriktet på världsutställningen. Platsen där världsutställningen byggs kommer senare att tjäna som grund till en helt ny stadsdel

 • Utrikeshandelsministern planterade träd vid byggstarten

  Anna Hallberg
  Utrikeshandelsminister Anna Hallberg. Expo 2020

  Vid själva byggstarten som ägde rum den 8 oktober 2019, hölls en ceremoni i Dubai. Men i stället för en traditionell ”Ground Breaking”-ceremoni höll Sverige en ”Ground Planting”-ceremoni i närvaro av utrikeshandelsminister Anna Hallberg som symboliskt planterade ett träd. Syftet med trädplanteringsceremonin var att uppmärksamma att det för varje träd, som används i byggandet av den svenska paviljongen, planteras tre nya träd i den svenska skogen.

Information in English about Expo 2020 in Dubai

Aktuellt

Bild: Expo 2020 Dubai

Expo 2020 Dubai

Den 1 oktober i år slås portarna upp till världsutställningen Expo 2020 i Dubai. Där uppemot 190 länder deltar under temat ”Connecting Minds – Creating the Future”.

Foto: Simon Paulin/imagebank.sweden.se

Kommitté och sekretariat

För världsutställningens genomförande har utrikesdepartementet tillsatt en kommitté som har det övergripande ansvaret för världsutställningen Expo 2020s genomförande. Den består bland annat av ledamöter från näringsliv, myndigheter fackförbund och riksdag. Ett sekretariat stödjer kommittén i det operativa arbetet och förberedelserna inför Sveriges deltagande under ledning av generalkommissarie Jan Thesleff.

Expo2020
Expo2020 Expo2020

Bakgrund

Den 27 november 2013 beslöt Bureau International des Exposition (BIE) att tilldela Dubai värdskapet för världsutställningen Expo 2020. Världsutställningen skulle egentligen ha öppnat den 20 oktober 2020 men öppningen har på grund av coronapandemin flyttats fram till den 1 oktober 2021. Världsutställningen kommer att pågå fram till den 31 mars 2022. Syftet med det svenska deltagandet är framförallt att öka svensk export, attrahera företagsinvesteringar, generellt förbättra Sverigebilden utomlands och främja svensk turism. De cirka 190 deltagande länderna från hela världen kommer att delta i världsutställningen - som också benämns som ett ”OS i kunskap” - där de deltagande ländernas bästa lösningar på mänsklighetens och samhällets utmaningar kommer att belysas.

Det formella beslutet om Sveriges deltagande togs av regeringen den 18 december 2017. Deltagandet bygger på en överenskommelse mellan staten och näringslivet som kommer att bidra finansiellt med 50 procent vardera. Ansvarig minister är utrikeshandelsminister Anna Hallberg.

Innehåll om Expo 2020 i Dubai

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 2 träffar.