Sverige deltar i Expo 2020 i Dubai

Publicerad

I oktober 2020 arrangerar Dubai nästa världsutställning. Budskapet är "Connecting minds, creating the future" och ambitionerna hos arrangören är stora med innovationer och hållbar utveckling som viktiga ledord.
- Den svenska paviljongen ska genomsyras av ett hållbarhetsperspektiv. Utställningskommittén ska också ta fasta på regeringens politik för hållbart företagande och mänskliga rättigheter och arbetet med Agenda 2030, säger Anders Lönnberg, generalkommissarie för det svenska deltagandet.

Sveriges deltagande sker på uppdrag av EU- och handelsminister Ann Linde och medverkan i Expo 2020 blir regeringens enskilt största satsning inom export- och investeringsfrämjande.

– Världsutställningen i Dubai är en viktig arena för främjande av Sverige och svenska företag med besökare från hela världen. Regeringen ser positivt på att öka handeln med denna region. Vi menar att handel och relationsbyggande också skapar förutsättningar för fördjupad dialog om hållbart företagande och mänskliga rättigheter, säger Ann Linde.
Ett svenskt deltagande i Expo 2020 syftar till att stärka en allsidig och positiv bild av Sverige i utlandet, främja Sverige som kunskapsnation, näringslivets konkurrenskraft och kreativitet samt stärka Sveriges attraktionskraft för turism och investeringar, inklusive forsknings-, innovations- och kulturutbyte.

- Det viktigaste just nu är att sluta avtal med svenska företag för att säkra finansieringen för den planerade budgeten på 165 miljoner kronor, där regeringen tillsammans med myndigheter och statligt stödda aktörer står för hälften av kostnaden, säger Anders Lönnberg.

Den svenska paviljongen ska byggas på ett hållbart sätt

En arkitekttävling har utlysts för designen av den svenska paviljongen vid Expo 2020. Paviljongen kommer att vara en byggnad som kan blir cirka 3 000 m2 fördelat på tre våningar, vilket är ungefär samma dimensioner som för den svenska paviljongen vid Expo 2010 Shanghai.

– Enligt planerna ska vinnaren vara utsedd i slutet av 2018. Vi vill att byggnaden ska uppföras i trä och det är mycket viktigt att paviljongen byggs på ett hållbart sätt med CSR-normer i fokus, säger Anders Lönnberg.

Programverksamheten startar under hösten

Under hösten påbörjas planering för programverksamheten då 173 dagar ska fyllas med programaktiviteter, såsom seminarium och kulturarrangemang. Som jämförelse kan nämnas att 450 programpunkter genomfördes när Sverige deltog vid världsutställningen Expo 2010 i Shanghai.

Erfaren kommitté ansvarar för genomförandet

Beslutet att delta i Expo 2020 togs av regeringen i december 2017. Samtidigt tillsattes en En kommitté med uppgift att leda arbetet. Kommittén leds av Anders Flanking, länsråd i Kronobergs län och tidigare statssekreterare i Miljö- och energidepartementet. Vice ordförande är Catharina Elmsäter-Svärd (Sveriges byggindustrier) och ledamöter är Aurore Belfrage (EQT Ventures), Gabriella Augustsson (UD FH), Jennie Nilsson (riksdagsledamot), Leif Johansson (Astra Zeneca och Ericsson), Magnus Schöldtz (Wallenberg foundations) och Marie Nilsson (IF Metall).

Regeringen utsåg Anders Lönnberg till generalkommissarie. Även Nina Ekstrand, med lång erfarenhet från arbete kring tidigare världsutställningar. Till kommittén, där förberedelserna nu pågår för fullt, är ett operativt sekretariat knutet, under ledning av generalkommissarie Anders Lönnberg. 

Myndigheterna Svenska institutet, Tillväxtverket och Vinnova samt de statligt stödda aktörerna Business Sweden och Visit Sweden är delaktiga i arbetet.

Det går bra att mejla frågor om Expo 2020 i Dubai till ud.expo2020@gov.se