Vuxenutbildning

Elevens förutsättningar och behov är utgångspunkten i vuxenutbildningen. Alla ska ha rätten att utbilda sig för att kunna utveckla sina kunskaper och sin kompetens. Syftet är att kunna stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt för att främja sin personliga utveckling.

Ansvariga för vuxenutbildning

Ansvarigt statsråd

Anna Ekström, Gymnasie- och kunskapslyfts­minister
Anna Ekström Utbildnings­minister

Ansvarigt departement

Genvägar

Aktuellt om vuxenutbildning

  • På väg – mot stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk

    Utredningen för Stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk (KLIVA) har överlämnat en promemoria till regeringen. I promemorian redovisas uppdraget att utreda hur utbildning kan erbjudas för nyanlända som omfattas av s.k. utbildningsplikt. Syftet är att analysera förutsättningarna för att sfi-elever ska kunna erbjudas en utbildning av god kvalitet som motsvarar elevernas behov och förutsättningar samt att förbättra genomströmningen inom sfi och underlätta övergången till och kombinationer med andra vuxenutbildningar.

  • Nyhetsflöde och publiceringar

    Nyheter och publicerade dokument som pressmeddelanden, propositioner eller lagrådsremisser finns i listan nedan. Listan är förfiltrerad att visa ut innehåll som är uppmärkt med det aktuella området. Du kan göra ytterligare urval i listan för att sortera ut det du är intresserad av.

Innehåll om vuxenutbildning

Prenumerera

Totalt 473 träffar.