Vuxenutbildning

Elevens förutsättningar och behov är utgångspunkten i vuxenutbildningen. Alla ska ha rätten att utbilda sig för att kunna utveckla sina kunskaper och sin kompetens. Syftet är att kunna stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt för att främja sin personliga utveckling.

Ansvariga för vuxenutbildning

Ansvarigt statsråd

Anna Ekström, Utbildnings­minister
Anna Ekström Utbildnings­minister

Ansvarigt departement

Genvägar

Aktuellt om vuxenutbildning

  • Fler anställda inom äldreomsorgen kan vidareutbilda sig i höst

    För att stärka äldreomsorgen och vården under coronakrisen föreslog regeringen, Centerpartiet och Liberalerna i maj ett äldreomsorgslyft som innebär att anställda inom äldreomsorgen ska erbjudas utbildning på betald arbetstid. Nu inleds en utbyggnad av utbildningsplatser på vård- och omsorgsutbildningar inom regionalt yrkesvux och folkhögskola inför hösten.

  • Utökade möjligheter till uppdragsutbildning inom yrkeshögskolan

    Uppdragsutbildning inom yrkeshögskolan kan bidra till att möta de nya omställningsbehov som uppstått på arbetsmarknaden till följd av coronakrisen. Nu har regeringen beslutat om nya bestämmelser som gör det möjligt för privata aktörer att köpa uppdragsutbildning av arbetsmarknadsskäl.

Innehåll om vuxenutbildning

Prenumerera

Totalt 553 träffar.