Vuxenutbildning i statens budget

Uppdaterad

Området Vuxenutbildning är en del av utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning i statens budget.

Området vuxenutbildning omfattar följande anslag inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning 
1:12 Myndigheten för yrkeshögskolan
1:13 Statligt stöd till vuxenutbildning
1:14 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning