Uppdrag att utreda psykoterapeututbildningar Diarienummer: U2011/1669/UH m.fl.

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Högskoleverket att fortsatt utreda psykoterapeututbildningarna och att lämna förslag på åtgärder som krävs för att öka kvaliteten i utbildningarna.

Högskoleverket ska fortlöpande rapportera till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) om arbetets gång.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 30 december 2011.