Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2016-2018 m.m.

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt ett flertal myndigheter att under tiden den 1 april 2016 – den 31 december 2018 ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och ta emot nyanlända arbetssökande från Arbetsförmedlingen för praktik. Myndigheterna ska gemensamt ta emot i genomsnitt minst 1 000 nyanlända för praktik per år under den aktuella perioden.

De nyanlända arbetssökande ska vara inskrivna hos Arbetsförmedlingen, men de behöver inte vara inskrivna i etableringsuppdraget. Arbetsförmedlingen ska informera om vilka praktikinsatser som erbjuds, vilka krav som ställs på myndigheterna och, beroende på respektive myndighets förutsättningar, matcha praktikplatser med arbetssökande nyanlända i dialog med myndigheterna.

Arbetsgivarverket ska, inom sitt ansvarsområde, svara för sådan information, rådgivning och utbildning som myndigheterna behöver.

Statskontoret ska löpande följa hur arbetet med uppdraget fortskrider och lämna en slutrapport senast den 1 mars 2019.

Satsningen är en del av den överenskommelse mellan regeringspartierna, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna som slöts i oktober 2015 med anledning av flyktingkrisen.