Uppdrag till Socialstyrelsen att ta fram en nationell vägledning för socialtjänstens arbete med återvändare m.fl. Diarienummer: Ku2017/01469/D

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att fram en nationell vägledning för socialtjänstens arbete med enskilda individer och familjer som återvänder från strider för våldsbejakande extremistiska grupper i utlandet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 19 februari 2018.

Ladda ner:

Vägledningen ska även utgöra ett stöd till socialtjänsten i ärenden som rör individer som är involverade i andra våldsbejakande extremistiska miljöer i Sverige och dessa individers närstående. I genomförandet av uppdraget ska ett barnrätts- och jämställdhetsperspektiv beaktas.