Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag till Kungl. biblioteket om digitalt kompetenslyft Diarienummer: Ku2016/02084/KO, Ku2017/02646/KO

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Kungl. biblioteket att under 2018-2020 nationellt samordna och finansiera en satsning på de regionala biblioteksverksamheterna som kompetens- och utvecklingsnoder. Satsningen innebär i sin tur att de regionala biblioteksverksamheterna samordnar en utbildning av landets folkbibliotekarier för en digital kunskapshöjning.

Ladda ner:

Kungl. biblioteket ska lämna en delredovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Kulturdepartementet, med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 1 oktober 2018. En slutredovisning ska lämnas senast den 1 mars 2021.