Uppdrag att förbereda en överföring av de regionala etikprövningsnämndernas uppgifter till en ny myndighet m.m. Diarienummer: U2018/00623/F

De regionala etikprövningsnämnderna i Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala får i uppdrag att dels förbereda överföring av nämndernas uppgifter att pröva ansökningar om etikprövning enligt lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor till en ny myndighet, dels förbereda en avveckling av nämnderna. De lärosäten som är värdmyndigheter för de regionala etikprövningsnämnderna får i uppdrag att bistå nämnderna i detta arbete.

Ladda ner: