Uppdrag till Diskrimineringsombudsmannen om särskilda informationsinsatser gällande arbetet mot sexuella trakasserier m.m. Diarienummer: Ku2018/00556/DISK

Regeringen uppdrar åt Diskrimineringsombudsmannen att tillsammans med Arbetsmiljöverket ta fram en gemensam digital plattform för information med stöd till arbetsgivare för att förebygga och förhindra sexuella trakasserier i arbetslivet. En delredovisning av uppdraget ska lämnas den 3 september 2018 och en slutredovisning ska lämnas den 1 april 2019 till Regeringskansliet.

Ladda ner: