Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att planera för utökad samverkan i frågor om förbättrad upptäckt av våld i nära relationer m.m. Diarienummer: S2018/03696/JÄM

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket och Socialstyrelsen att ta fram en plan för utökad samverkan för att förbättra upptäckt av våld i nära relationer m.m. Arbetet ska samordnas av Socialstyrelsen.

Ladda ner:

Under arbetet ska myndigheterna samarbeta med länsstyrelserna, Statens servicecenter, andra relevanta myndigheter och Sveriges Kommuner och Landsting.

Socialstyrelsen ska senast den 1 juni 2019 redovisa uppdraget till Socialdepartementet.