Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att utse nationella referenslaboratorier för växtskadegörare Diarienummer: N2019/02263/SMF

Publicerad

Regeringen beslutar att Statens jordbruksverk (Jordbruksverket) ska utse ett eller flera nationella referenslaboratorier med avseende på växtskadegörare.

Ladda ner: