Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att analysera förslag om sänkt åldersgräns för vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen, m.m. Diarienummer: S2019/02042/FS

Publicerad


Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att bland annat analysera om 15 år är lämplig åldersgräns för att få göra ett kirurgiskt ingrepp i könsorganen. Arbetet utgår från förslaget i lagrådsremissen Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen och ändring av det kön som framgår av folkbokföringen.

Ladda ner:

När vårdnadshavare inte samtycker

När en av vårdnadshavarna inte samtycker föreslås det i  lagrådsremissen att socialnämnden ska kunna besluta om att ansöka om ändring av kön. Regeringen uppdrar nu åt Socialstyrelsen att kartlägga om det behövs en sådan bestämmelse och analysera om socialtjänsten har den kompetens som krävs för detta.

Genomlysning av intresseavvägning

Socialstyrelsen ska bistå de utredare som biträder Socialdepartementet med att genomlysa den intresseavvägning som ligger bakom förslaget att låta barn som fyllt 15 år själv få bestämma om att ändra det kön som framgår av folkbokföringen.

Uppdateringar

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att uppdatera myndighetens kunskapsstöd God vård av barn och ungdomar med könsdysfori samt se över och uppdatera dess meddelandeblad Barn under 18 år som söker hälso- och sjukvård.

Den del av uppdraget som är knuten till lagrådsremissens förslag ska redovisas till Socialdepartementet senast den 31 mars 2020. Den del av uppdraget som handlar om uppdatering av kunskapsstöd ska redovisas Socialdepartementet senast den 31 maj 2022.