Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att vidareutveckla befintliga och kommande samordnings- och informationsinsatser m.m. med anledning av utbrottet av covid-19 Diarienummer: S2020/01232/FS

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Folkhälsomyndigheten att vidareutveckla befintliga och kommande samordnings- och informationsinsatser. Myndigheten ska också utveckla olika stöd till berörda myndigheter och andra aktörer med anledning av det pågående utbrottet av covid-19.

Ladda ner:

Uppdraget redovisas till Socialdepartementet senast 31 december 2020.