Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Ändring av uppdraget att granska Försäkringskassans tillämpning av utredningsskyldigheten enligt 110 kap. 13 § socialförsäkringsbalken i vissa fall Diarienummer: S2019/03411/SF

Publicerad · Uppdaterad

Regeringen ändrar tiden för redovisningen. Den förlängs till den 31 mars 2021.

Ladda ner: