Uppdrag att överlämna förslag till ändring av nationellt program för att förbättra villkoren för produktion och saluföring av biodlingsprodukter för åren 2020–2022 till Europeiska kommissionen Diarienummer: N2020/02602

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Statens jordbruksverk (Jordbruksverket) att överlämna förslag till Europeiska kommissionen om ändring av nationellt program för att förbättra villkoren för produktion och saluföring av biodlingsprodukter för åren 2020–2022 i enlighet med bilagan.

Ladda ner:

Jordbruksverket ska även hantera de eventuella kompletteringar och korrigeringar som Europeiska kommissionen efterfrågar.