Regeringsuppdrag från Utbildningsdepartementet

Ändring av uppdraget att digitalisera de nationella proven m.m. Diarienummer: U2021/03346

Publicerad

Regeringen ändrar uppdraget till Statens skolverk att dels utveckla och tillhandahålla digitaliserade nationella prov och bedömningsstöd i grundskolan och på gymnasial nivå, dels sträva efter att en så stor andel av proven som möjligt ska automaträttas (U2017/03739, U2019/03788).

Ladda ner:

Skolverket ska redovisa denna del av uppdraget till Utbildningsdepartementet senast den 15 december 2021. Uppdragstiden förlängs för övriga delar av uppdraget, som i stället ska slutredovisas senast den 5 oktober 2025.