Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att identifiera och sammanställa de mest kritiska läkemedlen och därtill tillhörande medicintekniska produkter inför fredstida kriser, höjd beredskap och ytterst krig Diarienummer: S2022/01940

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att identifiera och sammanställa de mest kritiska läkemedel som behövs inom sjukvården och tandvården vid fredstida kriser, höjd beredskap och ytterst krig. Detta för att stärka lagerhållningen i regionerna.

Ladda ner:

Meningen med uppdraget är att ge regionerna underlag i deras arbete med att bygga upp och stärka försörjningsberedskapen.

Socialstyrelsen ska:

  • Identifiera och sammanställa de läkemedelssubstanser som bedöms vara mest kritiska för upprätthållande av sjukvårdens verksamhet vid fredstida kriser, höjd beredskap och ytterst krig.
  • Identifiera vilka medicintekniska produkter som är nödvändiga för administrering av de mest kritiska läkemedlen.
  • Bedöma om det finns ytterligare kritiska produkter som bör ingå i sammanställningen.
  • Analysera om det finns ytterligare läkemedel och medicintekniska produkter som krävs för upprätthållande av akut tandvård vid fredstida kriser, höjd beredskap och ytterst krig.

Om det behövs ska Socialstyrelsen hämta in synpunkter från regionerna, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Försvarsmakten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Socialstyrelsen redovisar uppdraget senast den 19 april 2022.

Laddar...