Remiss från Finansdepartementet

Remiss av promemorian Avdragsförbud för ränta på vissa efterställda skuldförbindelser samt vissa förenklingar på företagsskatteområdet Diarienummer: Fi2016/01229 /S1

Publicerad

Här kan du ta del av vilka instanser som regeringen har remitterat promemorian Avdragsförbud för ränta på vissa efterställda skuldförbindelser samt vissa förenklingar på företagsskatteområdet.

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 27 april 2016.