Remiss från Socialdepartementet

Remiss Kompletterande promemoria avseende Boverkets rapport 2014:38 Översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m. Diarienummer: S2016/04660/FST

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat Kompletterande promemoria avseende Boverkets rapport 2014:38 Översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m.

Ladda ner:

Sista dag att svara på remissen är den 4 oktober 2016.